Ökumenikus imahét Miskolcon

Az ökumenikus imahét záró alkalmát január 26-án tartották a belvárosi evangélikus templomban.

az evangélikus templomban

A 2019-es ökumenikus imahetet az indonéz keresztények készítették elő. „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (5Móz 16,18-20) bibliai idézetet állítva középpontba.

Immár hagyomány, hogy az imahéten minden nap egy másik templomban imádkoznak közösen a Krisztus-hívők egységéért Miskolcon. Az ökumenikus imahét kiemelt alkalmát idén új helyszínen, Miskolc belvárosában, a zsúfolásig telt evangélikus templomban tartották. A záró alkalmon Sándor Frigyes, evangélikus esperes köszöntötte a jelenlévőket és a négy történelmi egyház püspöke hirdetett igét.

Sándor Frigyes

Elsőként Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke Sámuel első könyvéből az első tizenhét vershez fűzte igemagyarázatát. Egy igazság, van, és „aki ott keresi az igazságot, ahol van, az meg is találja, és akkor az élet rendje helyreáll”, mondta a püspök és az kívánta, hogy a Mester hívására - "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok” (Mt 11,28) - adott válaszunkkal a Mindenség Ura tegye valamennyiünk életét a megtalált igazsággal kiegyensúlyozottá.

Csomós József

Közös tanúságtételünk arról is szól, hogy mi Krisztusban találtuk meg az igazságot, benne találtuk meg reményünket és benne van egymás iránti szeretetünk forrása is mondta Ternyák Csaba egri érsek. Az igazság természetéről elmélkedve az érsek kifejtette, hogy az nem egy statikus állapot, tehát ennek megismerésében is fejlődnünk kell, „ez a fejlődés pedig az igazság kategóriáiból elvezet bennünket a szeretet dimenzióiba.”

Ternyák Csaba

Lackner Pál  nyugalmazott evangélikus tábori püspök hangsúlyozta, hogy Isten meghívása korlátok és feltételek nélküli. A szétszórtság és megosztottság emberi gyarlóságunk következménye. „Merjünk bízni az Atyában, hogy eggyé hív minket. Kövessük őt!” – mondta a püspök.

Lachner Pál

Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke az imahét nyolcadik napjára János evangéliumából kijelölt evangéliumi szakaszról elmélkedett. Jézus, mint ”a világ világossága” mutatkozik meg. A meggyújtott gyertya az Ő ragyogó jelenlétét sugározza felénk. Mindnyájunk számára üzenet ez, hogy sötétebb pillanatainkban, a „homályban” is jelen van a mi Krisztusunk. Az idei imahét kötelez minket az igazságra, mondta a főpásztor, és emlékeztetett, hogy az itt jelenlévőkön kívül sokkal többen keresztelkedtek meg Krisztusban, de akik még „sötétben” maradtak, akik nem tudják, vagy nem bírják befogadni Őt, akik szegénységben, betegségben, határhelyzetekben élve reményükben megfogyatkoztak. "Nekünk, akik itt közösen imádkoztunk, akik a Húsvét örömét már átélhettük, küldetésünk van minden testvérünk felé. Adjuk tovább örömünket, vigyük tovább a fényt, ami olykor egy jó cselekedetből, vagy egy jó szóból áll össze „sötétben maradt” embertársaink felé" – fogalmazta meg fölhívását a püspök.

Orosz Atanáz

Az imaalkalmon a Luther kórus működött közre, a szertartás püspöki áldásokkal zárult.

A szertartáson összegyűlt adományokat a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai kollégiumában a héten történt sajnálatos tűzesetben elhunyt férfi családjának ajánlották föl.

További képek

 

Címkék