Megújult a közös templom Arnóton

Megújult a katolikus közösségek közös használatú temploma Arnóton. A templom ünnepélyes szentelését november 6-án tartották Orosz Atanáz püspök, és Ternyák Csaba érsek részvételével.

a templomban

"Az arnóti katolikus templom különlegessége, hogy a római katolikus és görögkatolikus közösségek közös tulajdonában van. A két közösség egyaránt sajátjaként gondozza, szépíti a templomot, mint sajátját. A templom külső felújítása néhány éve fejeződött be, amikor a két főpásztor - Ternyák Csaba egri érsek és Orosz Atanáz miskolci püspök -  javasolta, hogy a templomot belülről is érdemes átalakítani." - mondta el Papp Zoltán atya, görögkatolikus parókus.

Azt is elmondta: "A munkálatokhoz püspöki instrukciókat is kaptunk: a legfontosabb, hogy mindkét közösség a saját rítusának megfelelően tudja elvégezni a szertartását, ugyanakkor a templom túlzsúfoltságát is igyekezzünk megszüntetni, hiszen korábban mindkét rítusnak külön oltára volt, kegytárgyai párhuzamosan, néha egymást eltakarva voltak elhelyezve a templomban."

Atanáz püspök

Zoltán atya a munkálatok menetéről is beszámolt: "Minthogy a korábbi, légbefúvásos fűtés miatt a falakon található festményeket is erősen bekormozódtak, a munkálatok kezdetén a templomot teljesen ki kellett festeni, a képeket megtisztítani a koromtól. Ezt a munkát Pazonyi Zoltán vállalkozó végezte el. A római katolikusok oltárát a Szent Erzsébet Házba vittük át. A görögkatolikus oltárt középre helyeztük, és a rajta található tabernákulumot levettük róla. Az átalakításokat a két püspök tanácsait szem előtt tartva, és az egyházmegyék anyagi hozzájárulásával sikerült megvalósítani."

"Az ikonosztázion, valamint az ambó mozgatását Szedlák Károly görögkatolikus testületi tag oldotta meg. A munka kivitelezését is ő végezte el a hívek segítségével. Így lehetővé vált, hogy a templomot 2-3 perc alatt átalakítsuk mindkét közösség szertartásának megfelelően."

az ikonosztázion mozgatása

"A templom ablakai is kicserélődtek, hála a hívek bőkezű adakozásának. Schultz Gábor és felesége munkájának köszönhetően ablakainkat magyar szentek képei díszítik."

Az ünnepi Szent Liturgiát Atanáz püspök vezette. A liturgia előtti szertartáson Ternyák érsek szentelte meg a teljesen megújult, megszépült templom falait. 

Ternyák érsek

"Azt hiszem, hogy Szent II. János Pál pápa a mennyből most örömmel tekint le ránk, hiszen ő gyakran alkalmazta azt a fordulatot, hogy az egyház két tüdővel lélegzik: van egy nyugati és van egy keleti fele – kezdte homíliáját Csaba érsek, majd az Atanáz püspökkel közöttük lévő való több évtizedes barátságról, kölcsönös tiszteletről is szólt.

Elmondta: mindannyian Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, ugyanaz a hitünk. A hagyományaink mások, de ugyanonnan erednek, Jézus Krisztustól. Péter és András apostol testvérek voltak, az egyik a nyugati, másik a keleti hagyományt indította el.

"Az igazán nagy áldozatot keleti testvéreink hozták. Gondoljunk csak arra, hogy hányan szenvedtek vértanú halált, hányan áldozták az életüket amiatt, mert Péter főségét elismerték, hozzá akartak tartozni a katolikus egyházban!"

Ternyák Csaba, Orosz Atanáz

Ternyák érsek kiemelte: a Jézus Krisztus feltámadásába vetett közös hitben nemcsak a görögkatolikusok és a római katolikusok között nincsen különbség, hanem a református, evangélikus testvérek, az ortodoxok között sem.

"A feltámadásban nekünk keresztényeknek biztos reményünk van. Ma sokan vannak, akik nem hallgatnak Jézusra, mindössze prófétaként tekintenek személyére. Éljük meg eléjük keresztény hitünk örömét, töltse el szívünket, hogy meg vagyunk hívva az örök életre" - zárta beszédét Ternyák érsek.

Forrás: Papp Zoltán/Arnóti Görögkatolikusok és Federics Róbert/Egri Főegyházmegye

Címkék