Megszépülő székesegyházunk

Húsvét utáni ötven nappal Pünkösd vasárnapján, a körmenet alkalmával szentelte meg Atanáz püspök atya az elkészült, székesegyházunkat körülölelő udvart és belső kertet.

M1iskolci Székesegyház
Székesegyház szentelés

Bizánci hagyományunk több alkalommal ír elő körmenetet, melyek immáron egy zárt, védett térben folyhatnak, ahol a felolvasott evangéliumi szakaszok is hallhatók mindenki számára. A kert, és azt körülölelő felülnézetből szilvamag alakú fal kialakításával nemcsak a város zaját sikerült tompítani, hanem átmenetet biztosítani a templom szakrális teréhez, illetve közösségi alkalmak rendezésére alkalmas teret is nyerni. A fal külső részén közel kétszáz négyzetméteres zöld terület folyamatosan kerül kialakításra, fák, bokrok és egyéb zöld növényzet ültetésével. A fal belső oldalán épített fülkékbe idővel az ünnepek ikonjai kerülnek majd, ezekbe ülőpadokat is elhelyeztek. A kert egy része szilárd burkolatot kapott, de van füves és virágos terület is. Az udvar megközelítése akadálymentesített, kapuja zárható, éjjel megvilágítható.

Pünkösdi homíliájában püspök atya párhuzamot vont a hajdani és mai közel-keleti sátoros ünnep, valamint a fizikai és lelki építkezés között. Ahogyan egy házépítésnél lépésről lépésre kell haladni, ugyanígy kell haladnunk saját belső templomunk felépítésében is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a felújított templomban és annak új kertjében most már az a feladatunk, hogy olyan közösséggel töltsük meg, amely mások számára is vonzó. A  város, sőt az egész régió azt várja el tőlünk, hogy „lelket adjunk” nekik. De tudjuk, hogy a Szent Lelket az Atya küldi a Fiú kérésére. Mi Őt csak közvetíthetjük, ha valóban Lélek-hordozók vagyunk. Emlékeztetett, hogy a bérmálás által mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy a Szentlélek gyümölcsét teremjük – a szeretet, a békesség, az öröm, a türelem, a kedvesség, a jóság, a szelídség, az önmegtartóztatás erényei, - melyek gyakorlásával nemcsak saját magunk, és környezetünk, hanem most született egyházmegyénk fejlődését, megerősödését és felvirágoztatását is elérhetjük.

Címkék