Középiskolai ballagás - frissített

Május 5-én és 6-án tartották a ballagási ünnepségeket a Miskolci Egyházmegye fenntartásában álló középiskolákban.

tarisznya

A sátoraljaújhelyi Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2017. május 5-én tartották a ballagási ünnepséget.

Borosné Nyisztor Csilla beszámolója: "A Görögkatolikus Egyház képviseletében Orosz Atanáz atyát, a Miskolci Egyházmegye püspökét, Szemerszki Mihály egyházmegyei iskolareferenst, Damjanovics József főesperes urat, az iskola püspöki biztosát, és Molnár Attila atyát, a kollégium lelki vezetőjét köszönthettük. Atanáz püspök úr a ballagókat püspöki áldásban részesítette, majd Szent Pál üzenetét adta át: a ballagó diákokat arra intette, hogy soha ne tévesszék szem elöl azt a célt, amely felé tartanak, és hogy igyekezzenek “jóra kész, emberszerető felnőttek” lenni.

Atanáz atya minden tanulónak egy-egy Szentírást is ajándékba adott, egyúttal emlékeztette a diákokat, hogy Isten igéjének útmutatását egész életünk során fontos lesz figyelembe venni. Az intézmény dolgozói nevében Komporday Levente igazgató úr köszöntötte az ünneplő közönséget, majd jutalomkönyveket nyújtott át a négy éven át kiemelkedő tanulmányi munkát végzett, vagy az iskolai élet valamely területén jeleskedő tanulók számára.

A külföldi szakmai gyakorlatot  teljesítő végzős diákoknak Europass tanúsítványokat adott át. Gyarmati Lajos, a Gyarmati Tanműhely Kft. tulajdonosa megjutalmazta a tanműhelyében gyakorlati idejüket töltő diákokat.  A hagyományokhoz híven a ballagó diákok és az alsóbb éves diákok nevében is hallhattunk egy-egy megható beszédet a gyerekektől, melyet ünnepélyes zászlóátadás követett.  Az ünnepséget  szavalatok és énekek tettek színesebbé.

FÉNYKÉPEK

Szombaton, május 6-án Edelényben, a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban ballagtak el a végzős diákok.

A hatvan gimnáziumi, valamint informatikai és környezetvédelmi képzésben résztvevő diákoktól Flaskó Attilán igazgató asszony személyes élmények, közös emlékek, versenyek, kirándulások, közösségi alkalmak felidézésével köszönt el. Útravalóul, jelképesen a két barátról szóló történetet adta. Arra kérte a tanulókat, hogy a történet szereplőihez hasonlóan az igazságosság, a jóság, és a hasznosság szűrőjén át mérlegeljék tetteiket és szavaikat a jövőben.

A mai ballagás „Jézus Krisztus feltámadásának ünnepkörében nemcsak egy korszak lezárása, hanem tétova lépeseket jelent egy újabb, nagy szakasz elkezdésénél, hiszen ezek a lépések vezetik be azokat a felnőtt életpályákat, melyeket szeretnénk Isten oltalmába ajánlani" – szavakkal kezdte köszöntő beszédét Atanáz püspök. Hangsúlyozta: "a ballagás alkalmat ad arra is, hogy jól belőjük azt a célt, amely felé tartunk, és soha ne tévesszük azt szem elől. Hiszen hamarosan szeretne mindenki nagyobb sebességfokozatba kapcsolni, esetleg száguldani, de nem veszélytelen a szükséges pihenőhelyeken vagy csomópontokon túlszaladni”.

Az ajándékba adott Szentírásokhoz Szent Pál üzenetét – „Gyerekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az üdvösségre.” (2Tim 3, 14-15) – ajánlotta a ballagó diákok figyelmébe: „hogy tökéletesek legyetek, ne csak érett felnőttek, hanem minden jóra kész emberszerető felnőttek." Isten igéjének útmutatását évtizedek múltán is fontos lesz figyelembe venni.

A főpásztor utalt a ballagást követő vasárnapra, mely egyben a hivatások világnapja is: „A teremtő és gondviselő Istentől kivétel nélkül mindannyian kaptatok valamilyen élethivatást; keresztény élethivatást”, amely hivatás "jelenthet szakmai megbízhatóságot, becsületességet, vagy éppen családanyai szolgálatot", és arra buzdította a diákokat , hogy merjék követni Isten személyesen hozzájuk szóló hívó szavát. Egyúttal megköszönte az édesanyák és a pedagógusok szolgálatát, akik az érettségi küszöbéig elvezették gyermekeiket és diákjaikat.

A város nevében Molnár Oszkár polgármester köszöntötte az intézménytől elköszönő fiatalokat. Az ünnepséget Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, valamint Edelény város lengyelországi testvérvárosából, Siewierz-ből érkezett delegáció is megtisztelte jelenlétével.

A hagyományoknak megfelelően jutalmakat kaptak a tanulmányi munka vagy az iskolai élet valamely területén négy éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók. A Szent János emlékplakettet Csóti Barbara és Poros Barbara munkája érdemelte ki. Minden tanuló egy-egy Szentírást kapott ajándékba az egyházmegye főpásztorától. Az ünnepség végén a ballagók püspöki áldásban részesültek.

FÉNYKÉPEK

Címkék