„Kősziklára Építünk”

„Kősziklára építünk” nevet viselte a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában folyt beruházás, melyet kedden délután ünnepélyes keretek között áldott meg Atanáz Püspök atya Edelényben.

Atanáz püspök
Edelény iskola

„Hálaadás és ünnepnapok nélkül nem teljes az életünk.” Barta József, az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója így köszöntötte a felújítás és átépítés zárórendezvényére egybegyűlt vendégeket. Ünnepi beszédében Püspök atya az apostol szavait idézve azt kívánta, hogy „csupa jóság, egyenesség, és igazságosság” jellemezze az iskola életét a jövőben és kérte Isten áldását munkájukra. A közösség, az imádság és a szeretet kötelességeinek fontosságát emelte ki Soltész Miklós államtitkár, és reményét fejezte ki arra nézve, hogy az itt tanuló gyerekek iskolai életének minősége nagymértékben fog javulni e beruházásnak köszönhetően. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy az intézmény most már megfelelő kereteket nyújt a keresztény értékrendre nevelés és az oktatás számára.

Az iskola 2011. szeptember 1-től került a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartásába; bár 2003-ban bővítették az épületet, de egyéb korszerűsítések elmaradtak. A több, mint ötszáz millió forintos beruházás keretén belül megvalósult a mindennapos testnevelés infrastrukturális- és tárgyi feltételeinek fejlesztése a meglévő tornaterem és öltözők felújításával, valamint egy új, 15X30 méteres tornaterem és szertár kialakításával. Megoldódott az iskola energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése. Beszerzésre kerültek iskolabútorok és olyan speciális taneszközök is, melyek a sajátos nevelési igényű diákok képzését, fejlesztését biztosítják. A beruházást teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert az Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezte.

Ez az iskola az Edelényi Kistérség legnagyobb alapfokú oktatási intézménye, jelenleg több, mint 650 tanulóval. A most záruló beruházás rövid távon hozzájárul a kompetenciaalapú oktatás pedagógiai kultúrájának és módszertanának bevezetéséhez, infrastrukturális oldalról pedig a jogszabályi változások megfelelő teljesítéséhez, hosszú távon – a közoktatásban az egyenlő esélyek biztosításával – az intézmény versenyképességének javításához.

Címkék