Hetvenöt éves az ózdi parókia

Fennállásának hetvenötön évéért adott hálát a közösség a templombúcsún.

csoportkép a templom lépcsőjén püspök atyával

Egy emberöltőnyi történelemre tekintettek vissza mindazok, akik bekapcsolódtak szeptember utolsó napjaiban az Ózdi Görögkatolikus Parókia jubileumi programjaiba.

Ózdon az egyházközséget 1943-ban kezdete el szervezni Juhász J. Dénes szerzetes. A kohászat kínálta munkalehetőség miatt a városba költözők közül sokan érkeztek a hajdúságból és a Nyírségből. Ezek az eddigi otthonukat hátrahagyó, de hitüket el nem hagyó görögkatolikusok voltak azok, akik keresték, hogy szülőföldjüktől távol hogyan is fogják tudni megélni hitüket, gyakorolni addigi vallásukat. Később kápolnát és parókiát építettek.

A felépülő első templom búcsúünnepének Istenszülő oltalmát jelölte ki az akkori püspök, és Mária oltalmának jele végigkísérhető a parókia életében. Hiszen a történelmi körülmények nem voltak optimálisak egy új közösség születéséhez és vallási életéhez. Azonban a templomba járó hívek összefogása és hite minden külső negatív erőt el tudott téríteni. A közösség növekedésével és megerősödésével fölmerült az igény egy tágasabb, több ember befogadására alkalmas templom iránt. S valóban meghallgatásra találtak az imák, hiszen 25 évvel ezelőtt a mai templom alapkövét is lerakták, és néhány év alatt felépült az az impozáns templom, ami mind a mai napig teret ad az imádságra a parókia tagjainak, és minden betérőnek. papok a templomban

A közösség fennállásának jeles évfordulóján a templom búcsúját szeptember legutolsó napján tartották. Az ünnepi Szent Liturgiát Orosz Atanáz miskolci püspök vezette. Beszédében a főpásztor a szeretet és a béke fontosságára hívta fel a hívek figyelmét, majd kiemelte a közösség fontosságát is: „Oly hasznos egy közösség tagjaival jóban lenni. Örülni az elsőáldozós gyermekeinknek és minden családtagnak. De mennyivel nehezebb egy-egy idegent, egy messziről jött-ment embert, aki esetleg még nagyon különbözik is tőlünk, elfogadni és tudomásul venni. Már pedig az Úr a mai evangéliumban kifejezetten azt kérte, hogy szeressünk. Még akár ellenségeinket is.” Úgy fogalmazott a Szentírás szavait idézve, hogy ami embernek lehetetlen, az az Isten kegyelméből lehetséges. Prédikációjában megemlékezett arról, hogy az elmúlt évtizedekben hány százezerszer hangozhattak fel az ózdi hívek ajkáról az „Uram, irgalmazz!” szavak, és hányszor megtapasztalhatták már a gondviselő Istenünk segítségét, vagy az Istenszülő oltalmát.

Orosz Atanáz, Bodnár Dániel az szentély előtt

Ebben az esztendőben kiemelt figyelem fordul a családok felé, ehhez a kezdeményezéshez a helyi parókia is csatlakozott.

„ A családok fontosságával kapcsolatos idézeteket helyeztünk el a templom fala körül. A jelenlévőket arra kértük, hogy járják körbe a templomot, olvassák el ezeket  a gondolatokat, fontolják meg az idézetek mondanivalóját, és  gondolatban vigyenek magukkal egyet-egyet útravalóul." - mondta el Bodnár Dániel, parókus atya.

üzenetek a templomfalon

A Szent Liturgiát követően Atanáz püspök megáldotta a családokat és a híveket, majd mindenki egy-egy ikont kapott ajándékba.

A jeles évforduló alkalmából a régi kápolna is újra az imádság házává vált. Az Istenszülő oltalmának ünnepén a Parakliszt a régi templom falai között végezték. A régi archív fotókból és liturgikus tárgyakból egy kiállítást is összeállítottak.

kiállítás

A jubileumi programok egyike Békés Géza ikonfestő alkotásaiból nyílt  kiállítás is az Ózdi Művelődési Intézmények épületében (ÓMI-ban). A kiállítás október 14-ig látogatható.

Bodnár Dániel, parókus

További képek

Fotók: Ózdi Görögkatolikus Parókia

Címkék