Határon túli együttműködés a Nemzeti Összetartozás Napján

2019. június 4-én a Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium együttműködési megállapodást kötött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával.

kézfogás az intézményvezetők között

Az együttműködés célja az, hogy párbeszéd induljon ki a hit és a tudomány között, valamint, hogy felelősséget vállaljon a határon túl élő görögkatolikus magyar hallgatók tehetséggondozására, megsegítésére. A főiskola részéről Dr. Orosz Ildikó rektorasszony, Fodor Gyula rektorhelyettes és Marosi István görögkatolikus főiskolai lelkész voltak jelen, szakkollégiumunkat Makkai László igazgató képviselte munkatársaival.

 Marosi István, Makkai László, Dr. Orosz Ildikó, Fodor Gyula

A 2019. június 4-én aláírt megállapodás jelentősége a felek közti hosszú távú együttműködés kialakítása, a felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók érzékenyítése társadalmi problémákra, képzési lehetőség nyújtása, tudományos műhelyek szervezése.

Nagy jelentőséggel bírt számunkra, hogy a Nemzeti Összetartozás Napján került sor az aláírásra. Orosz Atanáz püspök elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, levélben köszöntötte rektorasszonyt és a főiskolát.

„Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen nyomot hagyott Közép-Európai nemzeteinek tudatában. A nemzeti összetartozás napja ez a mai, melynek mély fájdalmát nemzedékről nemzedékre hordozzuk. Trianon döntését megváltoztatni nem tudjuk, de annak felelősségét határon túl élő testvéreinkért hordozzuk. a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság képes a megbékélésre, a megújulásra, ugyanakkor ragaszkodik a gyökereihez. Nekünk, görögkatolikusoknak ebben a Szakkollégiumunk névadója ad fogódzót. Isten különleges ajándéka számunkra az a termékeny lelki és szellemi örökség, amit Romzsa Tódor (1911-1947) hagyott ránk. Romzsa Tódor boldoggá avatott munkácsi görögkatolikus püspök és vértanú történelmi alakja megalkuvás nélküli tanúságtételével és életáldozatával, a szovjet elnyomó rezsimmel szemben tanúsított állhatatos elv- és hithűségével, az emberek közötti megbékélésbe és az egyház egységébe vetett reményével, továbbá kiváló egyházfői, vezetői kvalitásaival áll követendő példakánt előttünk. (…) A hit és a tudomány finom egyensúlyának fenntartása érdekében egymás kölcsönös bevonása tudományos és oktatási tevékenységekbe, hitéleti és tudományos konferenciák közös szervezése és lebonyolítása lehetőséget is ad arra, hogy megerősödjünk nemzeti összetartozásunkban.”

A köszöntés felolvasása után az együttműködési megállapodás aláírására került sor.

csoportkép

Köszönjük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának a szívélyes fogadtatást, a főiskola részletes bemutatását!

Közös munkánkra és nemzetünkre Isten áldását kérjük! 

Mozgó Mónika

Címkék