Ferenc pápa Eperjesen

Szlovákiai apostoli látogatásának második napján, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, Ferenc pápa Eperjesen vezetett görögkatolikus liturgiát.

Ferenc pápa

Történelmi jelentőségű egyházi szertartásnak számított Ferenc pápa által vezetett liturgia az eperjesi városi sportcsarnok előtti téren; katolikus egyházfő Szlovákiában most először mutatott be Szent Liturgiát a három szlovákiai eparchia főpásztoraival, papjaival együtt, élükön Ján Babjak SJ eperjesi görögkatolikus metropolita érsekkel. A Szent Liturgiához a szomszédos országokból is csatlakoztak görögkatolikusok; köztük Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Orosz Atanáz miskolci- és Szocska Ábel nyíregyházi püspökök.

püspökök, papok

Olasz nyelven mondott homíliájában Ferenc pápa a kereszt Szent Pál említette „botrányáról” beszélt: a kereszt a halál eszköze, mégis onnan ered az élet. Látni sem akarták, mégis Isten szeretetének a szépségét tárta fel. Ezért illeti tisztelettel Isten szent népe, különösen ma, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén. A pápa a liturgia evangéliumának két szavához fűzte gondolatait: János evangélista írja a szenvedéstörténet végén: „Aki látta, az tanúságot tett róla és igaz a tanúsága” (Jn 19,35).    

Ferenc pápa

János apostol először is azt látta, amit a többiek: egy ártatlan ember brutális kivégzését két gonosztevő között. „Látszólag” egyike volt ez annak a számtalan igazságtalanságnak, melyek nem változtatják meg a történelmet, így aztán a világ szemében a kereszt egy tévedés. A pápa bennünket is figyelmeztetett arra a kísértésre, mely a kereszt Istenét gyengének tartja, ám ugyanakkor a kereszt nélküli kereszténység világias és meddő. Mindezzel szemben János apostol Isten művét látta a keresztben és felismerte a megfeszített Krisztusban Isten dicsőségét. Krisztus azért választotta ezt az utat, a kereszt útját, hogy ezen a földön még a legnyomorúságosabb helyzetben se mondhassa senki, hogy ott már nincs jelen az Isten. Ő éppen oda is eljut, ahol már nem is számolunk vele. Eggyé lesz velünk még a legreménytelenebb helyzetünkben is, ezért imádkozza: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46; Sal 22,1). Ez a kiáltása mégis üdvösséges, nem vagyunk, soha nem vagyunk egyedül! – szögezte le a pápa, majd arra mutatott rá, hogy a keresztet sok szent tanítása nyomán nyitott könyvként olvashatjuk. Ehhez nyissuk meg a szívünket, tekintsünk a megfeszített sebeire és ügyeljünk arra, nehogy a keresztet kegytárgynak, vagy politikai szimbólumnak tekintsük, aminek vallási vagy társadalmi jelentőséget tulajdonítunk.

Ferenc pápa

A Keresztrefeszített szemlélődéséből ered a második lépés, a tanúságtétel – folytatta a pápa és hálával emlékezett a szlovák nép tanúságtevőire: A vértanúkra gondolok, akik nagyon nehéz időkben tettek tanúságot Krisztus szeretetéről ebben a nemzetben, amikor minden azt sugallta, hogy maradjanak csendben, meneküljenek és meg ne vallják a hitüket. De nem tehettek másként, el nem mulaszthatták a tanúságtételüket. Hány nagylelkű ember szenvedett és halt meg itt, Szlovákiában Jézus neve miatt! Bizonyságtételük szeretetből fakadt az iránt, akivel eggyé akartak válni még a halálban is. Ám a jelen körülmények közt sem hiányozhat a tanúságtétel. Ma itt nincsenek üldözött keresztények, de a tanúságtételt erősítse a világiasság és a középszerűség jelenléte – buzdított a pápa. A kereszt ugyanis világos tanúságtételt igényel. Nem is akar felemelt zászló lenni, hanem egy új életmód tiszta forrása, az evangélium és a Boldogságok módján. Ferenc pápa megrajzolta az igazi tanúságtevő alakját, aki szívében hordja a keresztet és nem csak a nyakában. Nem tekint ellenségének senkit sem, nem emlékezik a múlt hibáira és nem panaszkodik a jelenre. A kereszt igazi tanúja nem használja a világi hatalom módszereit és nem erőlteti rá magát másokra. Nem vár diadalra itt a földön, mert tudja, hogy Krisztus szeretete gyümölcsöt hoz a mindennapi életben és mindent újjá teremt, de belülről, mint a földre hullott mag, amely elhal és gyümölcsöt terem – zárta homíliáját Ferenc pápa az Eperjesen tartott görögkatolikus Isteni Liturgián.

Forrás: Vatican News, Magyar Kurír

Címkék