„Emlékezzél meg rólam Uram”- nagypéntek a Székesegyházban

Nagypéntek délutánján idén újra hívekkel telt meg a templomudvar a sírbatételi körmeneten

Atanáz püspök, hátán a plascsenyica

Az elmúlt két évben a járványügyi korlátozások nem tették lehetővé, hogy „telt házzal”, egészen ünnepélyes szertartással, körmenettel is emlékezzünk meg Krisztus szenvedéseiről, és kereszthaláláról. Most újra hívekkel teli templomban végezhette a szertartást Atanáz püspök.

az udvaron

A nagyvecsernyén mondott homíliában a kétezer évvel ezelőtti nagypénteki esemény résztvevőiről mondott tanítást a püspök, akik bizánci egyházunk művészetében is megjelennek. „A himnográfia, a zsolozsma, az ikonográfia nagypéntek üzenetét tovább sugározza számunkra” – mondta a főpásztor.

Atanáz püspök

Atanáz püspök nem csak a leggyakrabban ábrázolt nagypénteki szereplőkről tett említést, mint a Keresztrefeszített alakja alatt látható Szent János és az Istenszülő Szűz, hanem a ritkábban megjelenítettekről is, mint a kenethozó asszonyok, bűnbánó Magdolna vagy a százados. Egyházmegyénk egyik legrégebbi értékes oltárképén a kereszt mellett látható még a bűnbánó  Mária Magdolnán kívül Dávid király és Náthán próféta is. „Az ilyen ábrázolások kifejezik azt, hogy Jézus Krisztus életáldozata nem csak az ősbűn átkától váltott meg, hanem a bűnbánó embert személyes bűneitől is megtisztítja” – tette hozzá Atanáz püspök.

térdeplő kispap

Egyvalamit nemigen találunk a bizánci keresztábrázolásoknál; a két gonosztevőt. Azonban a Székesegyház pitvarának egyik új falképén, a Paradicsomban lévő ószövetségi pátriárkák mellett „megbújik” egy, a vállán keresztet cipelő alak; a jobb útra tért lator, a megtért gonosztevő. „Ez az a bűnbánó személy, aki a szenvedő Krisztusban először, elsőként ismerte meg igazán önmagát és ismerte el a maga Megváltóját. A jobb lator bizonyára nem véletlenül került keresztre, komoly bűnök lehettek a háta mögött, de amikor Jézusra tekintett, akkor látta a tiszta ártatlanságot. A mellette szenvedő Istenemberre tekintve döbbent rá, hogy Ő az igazi ártatlanság, és tőle jobbra és balra bűnös emberek vannak, és bocsánat nélkül nem juthatnak el Istenhez. Talán megsejtett valamit abból is, hogy ez az egész nem végződhet így, a nyomorúságos halállal. Hogy a szenvedő Igaz egész biztosan továbblép a mennyország felé, és ezért fohászkodik hozzá: Emlékezzél rólam Uram, midőn eljössz a te országodba. Ezen a mai délutánon, amikor megfeszített Megváltónkat szemléljük, a megtérő bűnösök sorában vele együtt kérjük mi is bűneink bocsánatát Tőle, hogy fogadjon be országába.”

térdeplő emberek

„A hajdani szereplőkön kívül ott láthatjuk a Golgotán elrejtve korunk szereplőit is” – tette hozzá később Atanáz püspök, majd Ferenc pápa Virágvasárnap elhangzott szavait idézte: „Látjuk ezt a háború őrültségében, ahol ismét keresztre feszítik Krisztust. Igen, Krisztust újból a keresztre szögezik az édesanyákban, akik férjük és gyermekeik igazságtalan halálát siratják. Keresztre feszítik a menekültekben, akik karjukon gyermekekkel menekülnek a bombáktól.” Rájuk is gondoltunk a mai délután, és körmenetünk során is kértünk számukra irgalmat. 

FÉNYKÉPEK

Címkék