Cigánypasztorációs képzés indult Egyházmegyénkben

A képzés első alkalmán a romák történelmével ismerkedtek a résztvevők Sajópálfalán.

dr. Lakatos Péter

A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda támogatást nyert az „Értékünk a közösségünk” című támogatási kérelmével, melyet az EFOP-1.3.7., ”A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenysége bővítésével” című pályázati felhívásra nyújtott be. A 2019. márciusban indult projektbe olyan, a Miskolci Egyházmegye egyházközségeiben és egyházi intézményben dolgozó vagy önkénteskedő lelkészeket, munkatársakat, és lelkipásztori kisegítőket invitáltunk, akiket érdekel a közösségfejlesztés elmélete, módszertana, a társadalmi felelősségvállalás. 

Az első őszi cigánypasztorációs képzést 2019. november 23-24 között tartottuk, a Sajópálfalai zarándokházban.  Itt első nap  Dr. Lakatos Péter görögkatolikus lelkipásztor, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa tartott előadást a nyelvi csoportok, vallási hovatartozás és identitás a magyarországi romák című témakörben.

Második nap Nagy Pál történész, mutatta be a magyarországi cigányok történetét a kezdetektől egészen a 19. század végéig.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Szöveg és fotók: Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda
 

Címkék