Boldog iskola

December 15.-én szentelte meg Orosz Atanáz püspök a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola idén felújított épületrészét.

iskola

Gyönyörű karácsonyi ajándékot kaptak a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola tanulói; esztétikus, modern és jól felszerelt épületrészt.

„Beköszöntött a tél és a boldogság” – állapította meg püspök atya a havazással egyidejűleg elkezdett ünnepi beszédében. Az intézmény idén elnyerte a „Boldog iskola” címet, valamint a felújítás okozta kellemetlenségeknek is vége szakadt.

Orosz Atanáz

A házszenteléssel Jézus lép be az életünkbe, ahogy a szertartáson felolvasott evangéliumi szakasz szerint annak idején Zakeus házába. „Ma üdvösség köszöntött erre a házra” – idézte fel Atanáz püspök az evangélium versét, magyarázatként hozzátéve, mi mindent takar ez a szó: „minden jót, ami csak elképzelhető, és ami Isten akaratának megfelelő; örömöt, bőséget, örökké tartó boldogságot. Ezt az üdvösséget hozza közelebb iskolaszentelésünk azoknak, akik Istent szeretik, akik az Ő művét megbecsülik, és akik a saját teremtett mivoltukat kibontakoztatják, akik a tehetségüket, talentumaikat szívesen kamatoztatják” – mondta a püspök. A gondolatmenet végén Szent Pál fölhívását idézte a főpásztor: ”munkáljátok üdvösségeteket”. „Tartózkodjatok minden rossztól, mert egy megszentelt épületben jónak kell lenni” – tette hozzá a gyerekeknek szánt intelemmel. A fehér hótakaró maradt a jelképe annak a kívánt változásnak, amely az épület felújítás mellett a lelkekben és osztályközösségekben végbemehet.

Pappné Orosz Klára

Az ünnepségen Pappné Orosz Klára, igazgató asszony mondott köszönetet a felújításban munkálkodóknak – pályázatíróknak, tervezőknek, kivitelezőknek –, azoknak, akik segítették és türelemmel viselték az ezzel járó kényelmetlenségeket – gyerekeknek, dolgozóknak, szülőknek –, és mindazoknak, akik ahhoz járultak hozzá, hogy ez az időszak mégis zökkenőmentes legyen.

A több mint másfél évtizede megalapított Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola a megyeszékhelyen elsőként lett görögkatolikus egyházmegyei fenntartású oktatási intézmény. Az utóbbi években jelentős külső és belső átalakulásnak lehettünk tanúi. Igazgató asszony beszédében néhány szóval felidézte a korábbi iskolabővítések eredményeit, melyek a mostanival teljesedtek ki.

A felújítások legutóbbi munkálatai a legrégibb, meglehetősen korszerűtlen épületrészt érintették, megvalósulását az Európai Uniós pályázati források mellett, fenntartói finanszírozás tette lehetővé. A gépészeti-, és villamossági átalakításokon túl, a főépületet újabb tantermekkel, és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel bővítették, tetőtér ráépítéssel. Ezzel igényesen kialakított, esztétikus osztálytermekben lehet elhelyezni az itt tanuló nagyszámú gyermeksereget, valamint a művészeti oktatáshoz, a tehetségfejlesztéshez, illetve a differenciált oktatáshoz szükséges szaktantermeket lehet berendezni, azokat eszközökkel felszerelni. A pusztán szakmai háttéren alapuló oktató-nevelő munka igényessége ma már nem elégíti ki modern világunk elvárásait, elengedhetetlen követelménnyé vált a felnövekvő nemzedék számára a korszerű, esztétikus, akadálymentes és egészséges épített környezet is.

vendégek

Dr. Varga Judit, európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár, külföldi hivatali kötelezettségei miatti távollétében, levélben fejezte ki köszönetét az épületrész felújításának eredményeiért, további erőt és kitartást kívánva az új falak között elkövetkezendő oktató-nevelő munkához.

Az ünnepséget az iskola tanulóinak szívmelengető és színvonalas előadásai színesítették, megmutatva, hogy nem csak külsőségekben, hanem a tartalomban, a belsőben is nagy értékek rejlenek.

néptáncosok

További képek

 

Címkék