Ami látszólag elválaszt, de tökéletesen összeköt! – Ikonosztázion szentelés Sajószentpéteren

Új ikonosztázion ékesíti a sajószentpéteri templomot

ikonosztáz

2021. január 17-én újabb lépést sikerült megtennie a Sajószentpéteri Görögkatolikus Parókia közösségének, mivel elkészült a régóta tervezett ikonosztázion.

Orosz Atanáz püspök atya, aki egyben a Hierarchák Tanácsának Egyházművészeti és Templomépítési Bizottságnak az elnöke, terjesztette be a terveket és örömmel fogadta el a közösség meghívását, hogy vezesse a szertartást és megszentelje az elkészült ikonosztáziont.

A hívek eredetileg a mostani parókia helyén lévő kápolnában gyűltek össze a Szent Liturgiákra és a szertartásokra. Az ott lévő és ide készült képek Petrasovszky Manó által lettek megfestve 1975-ben. Majd ezek a képek a templom elkészülte után, oda áthelyezésre kerültek. A kápolna eredetileg Úrszínváltozás tiszteletére volt szentelve, amit a negyedik alapképen láthatunk. Korábban elkészült már Dr. Kárpáti László munkájaként a királyi ajtó és az északi és déli ajtó. A templom falain, mennyezetén, a kórus mellvédjén elhelyezett képek szintén az ő munkái. Szándéka volt a közösségnek, hogy egyöntetűvé váljon a belső tér. A Pertasovszky képek méretezése még szintén a kápolna méreteit tükrözte. Az új tervek alapján a karzat belső ívét követve határozták meg a belső magasságot, mely által így az újonnan elkészült alapképek betöltik a teret. A magassága majdnem három méter. A képállvány tetejére a golgotai motívum került elhelyezésre. Harmonikusan köti össze és egyben választja el egymástól a hajót és a szentélyt, kifejezve az elválasztva összeköt szimbolikáját. A közösség számára a folytonosságot jelentő régi képek is elhelyezésre kerültek a templom oldalfalán szép mécsesek által megvilágítva, jelezve a múlt és a jövő, az idősebbek és a fiatalok közötti kapcsolat folytonosságát.

panorámakép a temploból

A Szent Liturgia szent beszédében Atanáz püspök atya kiemelte, hogy mennyire fontos a kapcsolat a hívő ember életében. Kapcsolat Krisztussal, a szentekkel és a közösség tagjainak egymással. Ebben a nehéz időszakban még több erőt tudunk meríteni a Szenttel való kapcsolatunkból. A szertartás az ikonosztázion szenteléssel kezdődött, melyet követett a vasárnapi Szent Liturgia megünneplése. A szertartás fényét emelte a diákónusi és szerpapi szolgálat, akiket természetesen közösségünk ministránsai segítettek.

A templomban a járványügyi szabályokat betartva gyűltek össze a hívek erre a csodálatos ünnepre. A szép szertartási imádságok, szentelési szövegek mély és nagyon átélt légkört teremtettek a jelenlévők között. A szertartás után a köszöntésekben megemlékeztünk az ikonfestőről Dr. Kárpáti Lászlóról, a kivitelezés vezetőjéről, Tóth Istvánról és segítőiről megköszönve késő estébe nyúló fáradozásaikat. Köszönetünket fejeztük ki közösségünk tagjainak, akik szintén fáradtságot, hősies felajánlásokat, időt nem kímélve járultak hozzá a szép liturgikus tér kialakításához.

A közösségünk megköszönte Atanáz püspök atyának támogatását, a szentelés szép szertartását, illetve közösségünk tagjai kifejezték hálájukat, amiért a közelmúltban oly sok eseményen, szentelésen, közös imádságon vehettünk részt együtt.

A nemrég átadásra került Sajószentpéteri Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde gyermekei Barta Józsefné Zsóka óvó néni vezetésével - egy kis műsorral, - illetve a szülők köszönetével fejezték ki hálájukat a püspök atya és a Miskolci Egyházmegye felé.

A szép lelki élményeket tartalmazó szertatás után még közösségi beszélgetés zajlott a templomudvaron.

Szeretettel várunk mindenkit, a Sajószentpéteri Görögkatolikus Parókia közössége nevében, akik szeretnék megtekinteni és imádságukkal is megszentelni ezt a nagyon szép templomot.

Jármi Zoltán, parókus

Fényképek (Barta József)

Az ikonoszázion megáldásán elhangzott püspöki homília a Gondolatok menüpontban hallgatható meg.

Címkék