Gondolatok

Nagyböjt második vasárnapja – Nagybemenet, hitvallás

A Szent Liturgiának három fő része van, az előkészület, a tanítói rész, és az áldozati ajándékok megszentelése. Az igehirdetéssel és az utána lévő könyörgéssel véget ér a tanítói rész, és kezdetét veszi a harmadik rész, maga az áldozatbemutatás.

Húshagyó vasárnap - Az előkészület

Egy hete megismerkedtünk a templom három részével, az előcsarnokkal, a hajóval, a szentéllyel és ezek szimbolikájával, térjünk át a Szent Liturgia magyarázatára

A tékozló fiú útja

Az Abaújszántói Görög Katolikus Egyházközségben a Húsvét előtti tíz vasárnapon egy prédikációsorozatot tartunk, a Szent Liturgia magyarázatáról. Ennek keretében a triód kezdő vámos és farizeus vasárnapján az előcsarnokról gondolkodtunk, hiszen a bizánci szertartások részletei csak a liturgikus tér kialakításának fényében érthetőek meg.

Jézus templomban való bemutatása biblikus-történeti szemmel

Kispap-korom óta kifejezetten érdekeltek a szinoptikus (Máté, Márk, Lukács) evangéliumok és a János-evangélium bizonyos részei közötti kifejezett ellentmondások, és a lehetséges megoldások kulcsa: hogyan lehet feloldani ezeket az ellentéteket, hogy már ne legyenek többé azok?

A Szentírás oktat bennünket

„Gyermekkorod óta ismered a Szentírást. Az képes arra, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által az üdvösségre oktasson téged.” (2Tim 3,15)

Vízkereszt ünnepén

Vízkereszt ünnepe nem egy, a nagy ünnepek között, hanem – Húsvét után – az egyik legfőbb ünnepünk Karácsonnyal együ