Gondolatok

Pünkösd u. 6. vasárnap

A béna meggyógyítása – Mt 9,1-8 Jézus nem egyszerre mutatta meg hatalmát a betegségek, természetfeletti erők, és a gonoszlelkek felett. Amikor alkalmas volt az idő, érettek hallgatói az új tanítás befogadására, akkor lépett tovább. Egy ilyen eseményt hallottunk most az evangéliumból.

Pünkösdre készülődve

Pünkösdre készülődve érdemes elgondolkodni mindazon, amit az Atyától kaptunk, amikor elküldte Fiát, a mi Urunkat Jézus Krisztust.

A vakon született vasárnapja Jn 9, 1-38

Elolvasva az evangéliumi szakaszt, felmerülhet ennünk a kérdés, hogy miért nem a tényekalapján ítélik meg a farizeusok Krisztus Urunkat? Miért uralja őket akkora előítélet, hogy anyilvánvaló igazságot nem ismerik el?

Inaszakadt Vasárnapja Jn 5, 1-15

Kereszténységünk Krisztus követést jelent, amit egyházi hagyományunk szerint ünnepeinkkel,böjtjeinkkel, szentek ünneplésével élünk meg.

„Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk …"

„Húsvét, az Úr húsvétja, ismét húsvétot mondok, a Szentháromság tiszteletére” - így kezdte szentbeszédét a görögöknél Teológusnak nevezett Nazianzoszi Szent Gergely, azokkal a szavakkal, melyek a bizánci egyház húsvéti éneksorának kezdetévé váltak („Szentséges Pászka, az Úr Pászkája”).

Nagyböjt negyedik vasárnapja – Valóban méltó, Mi Atyánk

Miután a pap befejezte az áldozatot, a kenyér és a bor átváltozott Jézus Testévé és Vérévé, megemlékezik a szentekről, kiváltképpen az Istenszülő és mindenkorszűz Máriáról, majd pedig ismét és ismét könyörög az Úrhoz, mielőtt elimádkozzuk az Úr imádságát, a Mi Atyánkot.