Katekézisek az IVT-n

mise az IVT-n

Az Ifjúsági Világtalálkozón Panamában Böcskei László tartott katekéziseket a magyar csapatnak.

A katekézisekről Trestyánszki Rita írt összefoglalót:

A magyar csapat Panamában, a San Pedro plébánián három napon keresztül Böcskei László nagyváradi megyéspüspök által tartott katekéziseken vett részt és a román testvérekkel együtt imádkozott az összetartozásért, a békéért. A katekézisek központi témája a meghívás volt. A püspök szentírási történetén keresztül mutatta be azt, hogy a mai keresztény fiatalok mennyi értéket közvetítenek a világban, mennyire fontosak a közösségek és az, hogy nyitottnak kell lennünk arra, hogy meghalljuk Isten hívó szavát és befogadjuk életünkbe őt.

Az első katekézis alkalmával Sámuel 1. könyvéből idézetet a püspök atya: „Uram itt vagyok, hívtál!” Ezzel azt akarta nyomatékosítani, hogy halljuk meg mi is Isten hívó szavát, ahogy Sámuel is tette, és feleljünk igennel. Fontos, hogy nyitottak legyünk, elfogadjuk magunkat és azt, hogy Istennek terve van velünk. Nekünk is együtt kell működni Vele és együtt megvalósítani az Ő tervét. Sohasem szabad feladni! A katekézisek végén továbbgondolásra váró kérdést tett fel a püspök: „Mi az, ami segít megmutatni magam, mi az, ami gátol?”

Második nap az Angyali üdvözlet példáján keresztül az elfogadás került a középpontba: Mária engedi, hogy az Úr megérintse, átengedi magát az Ő tervének. Ez központi kérdés a fiatalok számára is: ki kell magunkat tárni, befogadóvá, és elfogadóvá kell lennünk, hogy Isten tudjon munkálkodni bennünk. A nagy kérdés: mennyire tudunk elmélyedni önmagunkban? Hogyan tudjuk megismerni még jobban magunkat? De törekedni kell arra is, hogy az Urat is még jobban megismerjük és felismerjük saját életünkben, hiszen Ő mindig ott van velünk, ott van a szükség idején is, és ezt sohasem szabad elfelejteni. Nehéz időszakok mindig voltak és lesznek is az életünkben, ekkor még jobban oda kell figyelni arra, hogy mit akar ezzel üzenni számunkra az Isten.

A harmadik katekézisen a megtérésről beszélt a püspök atya. Középpontba Sault helyezte, hogy vizsgáljuk meg az ő életét. Hiszen őt eszközzé tette a Jóisten arra, hogy Krisztus és az egyház építőköve legyen. Az Isten formálta, alakította őt, ahogy minket is, és hív bennünket is, hogy tanúságot tegyünk, hirdessük az Ő igéit, az örömöt és a békét. Rajtunk keresztény fiatalokon nagyon sok múlik, hiszen a felnövekvő generáció számára mi magunk vagyunk a példa, az iránymutatás. Úgy gondolom, hogy itt Panamában elindultunk egy úton és bízom benne, hogy az itt szerzett tapasztalatokat, meghívásokat tovább tudjuk adni az otthoniaknak is.