Gondolatok a böjti időszakra

adventi koszorú

A bizánci hagyományú egyházakban november 15-én kezdődik és december 24-éig tart a karácsonyi böjt.

Balázs atya írása a karácsony előtti böjti időszak kezdetére.

A Jézus születését megelőző böjti, azaz bűnbánati időszak ma kezdődik a keleti egyházban. Ez a készületi időszak egyben gyógyulásunk és tisztulásunk ideje is, ami annyira lesz fontos számunkra, amennyire érezzük betegségeinket, fogyatékosságainkat, szenvedélyeinket. Így tudunk azonosulni a ménea* mai imádságával, amikor Guriász, Számon és Abibosz vértanúk segítségét kérjük: „Könyörögjetek, szentek, hogy küzdelmeitek hív magasztalói megszabaduljanak a szörnyű bűnös gondolatoktól!”** Majd az Istenszülőt magasztaló imával így fohászkodunk: „Aki a te méhedbe költözött, gyógyulás forrásává tett téged, Isten tisztaságos Anyja. Gyógyítsd meg azért az én lelkemet!”*** Olyan mintha az egyház hagyománya terápiát írna elő készület gyanánt, ahol a gyógyítók a szentek és a Boldogságos Szűz Mária. A gyógyszer is más, mint amit földi orvos írna elő, de a test sem marad ki a „gyógyulásból”, amikor lelkileg tisztulunk meg. Az ok, amiért az egyház ezt az időszakot előírja, nem más, mint annak az éberségnek a fenntartása a hívek lelkében, amely a megváltásunkra érkező Krisztus befogadására késztet bennünket.

Mit tegyünk ebben a készületi időszakban?

Készítsük elő megtérésünket! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a parancsok világosságánál! Látnunk kell, hogy mik a bűneink, mivel szennyeződünk be nap mint nap, meg kell utálnunk a bűnt, és kérnünk kell a szenteket, hogy járjanak közben értünk, hogy ne kövessük el többet őket, hogy megritkíthassuk a kísértésekben elszenvedett vereségünket. Ehhez Istentől nagy segítséget kapunk!

A bűnbánat méltó gyümölcseit kell hoznunk! Aki fösvény, most gyakorolja a nagylelkűséget! Ha valaki falánk, egyen kevesebbet és egyszerű ételeket! Ügyeljen a hasát szerető ember arra az arany középútra, amit a szentatyák ajánlanak: Csak annyit egyél, hogy éhes maradj, amikor felállsz az asztaltól, hogy kedved legyen még imádkozni! Aki lusta, legyen a munkában készséges és serény! Figyeljen erre, viselje ennek a terhét, hogy szabaduljon a lustaság ördögétől! Ha valaki hanyag lenne, különös gonddal figyeljen a pontosságra! Ha valaki ingerült, rejtse el szívének háborgását, és törekedjen a szeretetre! Imádkozzon sokkal többet, mint amivel eddig küzdött! Itt van az idő!

Karácsonykor a betlehemes játékokban rendszeresen megidézzük, népi énekeinkben ismételten éneklünk róla, hogy a kis Jézus számára nem volt hely a szálláson, és ezért istállóban kellett megszületnie. Nem ismétlődhet ez meg újra, hogy a 2018-as születésnapján nem lesz hely Jézus számára a szívünkben, mert elfoglalták azt a szenvedélyek, valamint a világ zaja és felületessége. A szív megtisztításának ideje jött el, amit ebben a böjti időszakban úgy is gyakorolhatunk, hogy Szent Liturgiára jövünk, akár hétköznap is. Ebben különbözik a húsvét előtti böjti időszaktól ez a karácsonyi, hogy hétköznap is részt lehet venni a Szent Liturgián. A szentáldozásra való készületként pedig Aranyszájú Szent János atyával imádkozhatjuk a következő imát: „Uram, Istenem, tudom, hogy sem méltó, sem érdemes nem vagyok arra, hogy lelkem hajlékába jöjj, mert egészen puszta az és üres, s nincs benne számodra hely, hová fejedet lehajtsd. De mint a magasságból érettünk leszállva magadat megaláztad, ereszkedjél le most az én alázatosságomhoz is! És mint a barlangban az oktalan állatok jászlában való fekvést elvállaltad, légy kegyes most is bejönni értelmetlen lelkem és romlott testem jászlába!” ****

Egy moldovai szentéletű atya ezt mondta a kiegyensúlyozott böjtről, a túlzásoktól mentes, az engedelmességet nem nélkülöző böjtről, amit az egyház ajánl időről időre a keresztényeknek: „A mértékletes böjt a feje minden erénynek. Ahogy az oroszlánnal és az óriáskígyóval harcolsz, úgy kell az ellenséggel, a test követeléseivel és a lélek állhatatlanságával is harcolni. Ha valaki szeretne a tisztátalan gondolatoktól mentesen élni és éber elmével, akkor meg kell tisztítania testét a böjt által. Lehetetlen, hogy egy pap böjt nélkül éljen. Ahogy egyszerű hívő sem győzhet maradéktalanul a kísértésekben böjt nélkül. A böjt olyan szükséges, mint a levegő. A böjt átjárja a lelket és a bűnt gyökerében öli meg.”*****

Demkó Balázs

*Ménea: Vagy „minea” (a gör. mén, 'hónap' szóból ered) Olyan 12 kötetből álló szertartási könyv, mely a bizánci rítusú egyházban az év egyes napjaira előírt szent szolgálatokat, istentiszteleti szövegeket és énekeket foglalja magába.
**Novemberi Ménea 153. oldal. Nyíregyháza, 1998.
*** u.o.
**** Emeljük Föl Szívünket Görögkatolikus Imakönyv – Otthoni előkészület a szentáldozáshoz, 54. oldal. Nyíregyháza, 2011.
***** Paisie Velicikovski Staretul Sfintei Manastiri Neamtu – Cuvinte Despre Ascultare - Editura Anastasia 1997.

Címkék