Böjti gondolatok Karácsony előtt

imára kulcsolt kéz

Krisztus születésével a béke jött a földre. Ezt csak akkor fogom föl, ha Krisztus bennem is megszületik, és vele béke száll az én szívembe is.

December 23.: Mária tisztasága, hite és engedelmessége kellett ahhoz, hogy Isten eszköze és társa lehessen a megváltásban. Máriát követve szeretnék én is a Megváltó eszköze és munkatársa lenni.

December 22.: József töprengései nyomán nem megértette a csodát, hanem hittel elfogadta. Mivel igaz ember volt, az Isten küldötte angyal is segített neki ebben.

December 21.: Krisztus születését angyalok éneke adta hírül. Aki énekel, az angyalok karához társul, és Isten közénk szálló szeretetét hirdeti.

December 20.: Krisztushoz távolról jöttek a bölcsek. A bölcsnek nagy utat kell megtennie, hogy odajuthasson, ahol az egyszerű pásztorok már térdelnek.

December 19.: Krisztus szívesen fogadta a pásztorok egyszerű hódolatát. Az egyszerűség hódolat a hatalmas Isten előtt.

December 18.: Krisztus nem ragaszkodott istenségéhez, hogy közénk szállhasson. Ha földi dolgokhoz ragaszkodom, hiába jött el értem, nem fogok tudni vele a mennybe emelkedni.

December 17.: Az aggódás békétlenné tesz, a hála és bizalom békével töltik meg a szívet.

December 16.: A szívem legmélyén béke él, csak el kell jutnom oda a zajos felszínről.

December 15.: Küzdeni a békéért azt jelenti, egyre mélyebben hatolok befelé önmagamban.

December 14.: A békesség nem a harc hiánya, hanem a végtelen mélyből fakadó elmozdíthatatlan erő.

December 13.: Béke a szívemben csak akkor lesz, ha kifelé is, befelé is törekszem azt megtalálni.

December 12.: Emberi kapcsolataink az Istennel való kapcsolatunk kivetülése.

December 11.: A második parancs az első függvénye. Csak az tudja szeretni embertársát, aki szereti Istent. S persze, fordítva…

December 10.: Az a legtörékenyebb emberi kapcsolat, amelyből hiányzik az odafigyelés csöndje.

December 9.: Ahová nem hatolnak el a szavak s a világ zaja, szíve legmélyén, ott találkozhat legbensőségesebben az ember az Istennel.

December 8.: Akinek fontos az Isten, az szívében mohón vágyik a csöndre.

December 7.: Ha Krisztus művét akarjuk folytatni itt a földön, szeretni kell a csöndet, a magányt és az imádságot.

December 6.: Abban a világban, ahol egyre nő a lárma, egyre nagyobb szükség van megtanulni belépni Krisztus csöndjébe.

December 5.: Aki tud hallgatni, annak a megszólalása nagyobb súlyt kap. Karácsony mély csöndjére készülök a több hallgatással.

December 4.: A lemondásnak egyik küzdelmes formája, hogy lemondok azokról a szavakról, amelyek nem építenek.

December 3.: A pusztában az Úr nem a kígyókat távolította el az emberek közül, hanem ha valakit megmart és a fára tekintett, az által gyógyította meg. A hit nem más, mint Krisztusra függesztett tekintet.

December 2.: Ha bűneimtől szabadulni akarok, akkor nem azokra kell néznem lefelé, hanem arra, aki azokból kiemel: fölfelé.

December 1.:  A bűnbánó szív azért nyitott, mert nem elvárással, hanem együttérzéssel tekint a másikra.

November 30. : Nem elég látni a bűneimet. Látnom kell azt is, ami azoknál mindig nagyobb: Isten irgalmát.

November 29.: A bűntudat megnyomorít, a bűnbánat fölszabadít. A kettő között ott van Jézus.

November 28.: Az önző böjtölő örömtelen őrlődik, a szerető szívesen szenved szeretteiért.

November 27.: Megkönnyíti a lemondást, ha nem arra tekintek, amitől megfosztom magam, hanem arra, akiért ezt a lemondást teszem.

November 26.: Nem szabad egyedül böjtölni. A magányosan böjtölő csak fogyókúrázik. A keresztény böjtölő minden lemondásával Jézushoz és az egyházhoz kötődik.

November 25. : A bűnösök között az első én vagyok. Ezt csak az tudja őszintén mondani, aki nem másokhoz, hanem Krisztushoz méri önmagát.

November 24.: A böjt nem csak jelzi, hanem növeli is Jézus iránti szeretetemet.

November 23.: Az odaadás intenzitása jelzi a szív szeretetének hőfokát.

November 22.: A lemondás mértéke a belső szabadság fokmérője.

November 21.: Mit lehet elvenni attól, aki mindent odaad? Az odaadásban tárul föl a legnagyobb gazdagság. 

November 20.: A böjt meghívás egy útra, amelyen igyekszünk megnyitni szemünket és fülünket, de mindenek előtt a szívünket, hogy kiléphessünk a mi kis kertünkből.

November 19.: Minden könny, a vezeklés minden külső jele elvezet az Úrban való megvilágosuláshoz, a léleknek Istenben való megújulásához.

November 18.: A böjt keserűsége édesség a szívnek. A böjt keménysége lágyság a léleknek. A böjt gyengítő hatása erőt ad az embernek.

November 17.: Böjtölés a lélek legjobb őre, a testnek biztos kísérője, áhítatra sarkalló.

November 16.: A böjt valamely jóknak elengedése egy még jobb érdekében.

November 15.: Böjt nélkül hiúság és értéktelen a bánat (Nagy Szent Bazil)