Új diakónus Egyházmegyénkben

Szent Miklós püspök emléknapján, Atanáz püspök atya diakónust szentelt Sátoraljaújhelyben a görögkatolikus templom búcsúünnepén.

Sátoraljaújhely templom

Diakónus szentelésMagyarország egyik legrégebbi, közel háromszáz éves görögkatolikus templomának falai egy emberi élet fontos állomásának lettek újra tanúi december 6-án. A Szent Miklós püspök tiszteletére felszentelt templom búcsúján Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke, diakónussá szentelte Nagy Tamás, tanulmányvégzett papnövendéket. Püspök atya ünnepi beszédében e nap sokoldalúsága között vont párhozamot. A karácsonyt megelőző böjti időszak felénél járunk, ami éppen vasárnapra esik, amikor „születésre és feltámadásra egyszerre emlékezünk”. Valamint megemlékezünk Szent Miklós püspökről, aki az „adakozó és jóságos Krisztus hűséges képviselője”, életének középpontjában az emberek szolgálata állt. Tamás számára az egyházi rend első fokozatának felvételével kezdődik el a diakónusság, a szolgálat ideje, „Jézus Krisztushoz hasonlóan az oltárszolgálatot az alázat szolgálatával” kezdődik számára – fogalmazott a püspök. A papnövendék életében egy időszak lezárult, és elkezdődik egy újabb, felelősségteljesebb korszak; most már nemcsak a sátoraljaújhelyi és környékbeli közösség egyik tagja, hanem annak egyik útmutatójává is vált. Beszéde végén Atanáz püspök atya „Szent Miklóshoz hasonló buzgóságot” valamint a „jócselekedetek megtervezésére és megvalósítására való készséget” kívánt minden hívőnek.

 

Címkék