"Üdvözlégy, ki által öröm derül föl reánk…"

Szombaton egyházmegyénk két városában, hétfőn pedig a Székesegyházban közös templomi eseményeken vehetünk részt, visszaemlékezve a Máriapócsi Kegykép egy évvel ezelőtti látogatására.

Kegykép

Egy éve annak, hogy a máriapócsi kegykép templomunkban lehetett Edelényben. Ezért márc. 12. az emlékezésé, a hálaadásé és a közös imában való megerősödésé volt. Szép számban töltötték meg a helyi, ill. a környék egyházközségeiből érkezett hívek az edelényi templomot.  

Az Akathiszt felemelő szertartását Atanáz püspök atya vezette, majd három személy osztotta meg a jelenlevőkkel életük nagy eseményeit, amelyekben a Mindenható Isten, s az Istenszülő különös szeretetét ismerték föl.

A tanúságtételek termékeny csöndet teremtettek bennünk. Lélegzet visszafojtva hallgattuk a négy hetes szívbeteg gyermek kegykép előtti gyógyulásának történetét; az édesanya tanúságtételét, akinek legnagyobb fájdalma az volt a kórházban, hogy nem köszönt el a gyermekeitől, de akinek máriapócsi csodás gyógyulását épp ők vették észre először. A kegyelem és az emberi szabad akarat nagyságának is szemlélői lehettünk az alkoholizmus mélységéből Máriához kiáltó egykori katonatiszt tanúságtétele kapcsán, aki immár 16 éve szabad a szenvedélyétől.

Mindezeket alkonyati zsolozsma követte a főpásztorunk személyes hangvételű szentbeszédével, amelyből különösen az Urunkra mutató Mária szavai visszhangoznak bennünk: „Tegyétek, amit mond”.

(Marincsák László, edelényi parókus)

FÉNYKÉPEK

Az alábbi linkeken a tanúságtételek meghallgathatók:

1. tanúságtétel: négy hetes gyermekének gyógyulásáról

https://www.dropbox.com/s/5xdxf1dsfg5g4b4/1.%20Tanus%C3%A1gt%C3%A9tel%2016-03-12.mp3?dl=0

2. tanúságtétel: saját gyógyulásáról

https://www.dropbox.com/s/tgpgmg9dl1au60i/2.%20Tanus%C3%A1gt%C3%A9tel%2016-03-12.mp3?dl=0

3. tanúságtétel: alkoholista, aki 2000. május 23-án, Máriapócson szabaddá vált a betegségétől

https://www.dropbox.com/s/jtfrgop8935xrek/3.%20Tanus%C3%A1gt%C3%A9tel%2016-03-12.mp3?dl=0

 

Címkék