Termésáldás az Örömhírvétel Óvodában

Ősszel a sárospataki óvodások hagyományos ünnepe a termésáldás. Idén is Atanáz püspök adott áldást az óvodások gyűjtötte termésekre.

termésáldás

Óvodai életünk mindennapjait a keresztény kultúra és értékrend határozza meg, hiszen gyermekkorban szinte észrevétlenül épülnek be a hit alapjai a rendkívül érzékeny és alakítható gyermeki személyiségbe. A hitre nevelés átszövi a mindennapokat, hozzájárul a személyiség gazdagításához, a hit felébresztéséhez, Isten teremtett világának megismeréséhez és az evangéliumi értékek szerinti élet kiteljesedéséhez. A lelkiség fejlesztésében meghatározó szerepe van a krisztusi erények megismerésének és a hálaadásnak.

Nevelési évünk kiemelt hagyományos ünnepe a termésáldás-gyümölcsszentelés egyben a hálaadás ünnepe is.

termésáldás

Tokaj-Hegyalja görögkatolikus egyházközségeiben jelentős ez az ünnep, mert szorosan kapcsolódik az Úr Jézus színeváltozása történetéhez. Régi hagyománya van ennek a hálaadásnak, hiszen a szőlő színváltozása az úrszínváltás szimbólumaként jelenik meg. Ezt a hagyományt hivatott óvodánk feleleveníteni, továbbadni. Az eseményt megelőző tevékenységek - almaszüret, szőlőpréselés, szüreti pogácsasütés, őszi dekorációk, termésbábok készítése és kiállítása, ünnepi műsor - segítették ráhangolódni a gyermekeket a hálaadó ünnepségre, melyre 2020. október 1-én került sor óvodánkban.

préselés

A gyermekek szeretettel köszöntöttek Atanáz püspököt és Bialkó Mária igazgató asszonyt, a fenntartó képviselőjét. A kicsik hálájukat rövid ünnepi műsorral fejezték ki a Teremtőnek, aki a természet zamatos gyümölcseit nekünk ajándékozta testi egészségünk megvédéséért és gondviselő szeretetének megtapasztalásáért.

Püspök atya, megköszönve a teremtő Jóisten ajándékait, imájában arra kérte a Mennyei Atyát, hogy nyissa meg a gyermekek lelkét, szívét, ajkát és értelmét akarata megértésére, elfogadására és teljesítésére, majd megszentelte a kis kosárkákban otthonról hozott gyümölcsöket, zöldségeket, terméseket.

termések

Miután áldást kért a gyermekekre, akik Isten legszebb, legértékesebb teremtményei, örömteli, boldog esztendőt kívánt. A gyermekek musttal és gyümölcskosárral ajándékozták meg a vendégeket.

Atanáz püspök közvetlen, kedves személyisége, a gyermekek iránti őszinte szeretete maradandó emlék marad kis közösségünk számára. Reméljük, hogy a szentelés és a hálaadás öröme, amit a gyermekek szívükben visznek haza, áthatja családjuk életét i

Béres Andrea, óvodapedagógus

FÉNYKÉPEK

Címkék