„Szentté tenni, szentté válni” – papszentelés Miskolcon

Pásztor Gergely diakónust szentelte pappá Orosz Atanáz püspök a miskolci székesegyházban március 2-án.

Orosz Atanáz, Pásztor Gergely

Orosz Atanáz miskolci, és Szocska A. Ábel nyíregyházi püspök, a két egyházmegye papsága, papnövendékek, barátok, rokonok, sok-sok hívő ember imádsága és közös öröme töltötte meg a Búza-téri Székesegyházat Pásztor Gergely pappá szentelésén.

Ábel és Atanáz püspök

A nagyböjt előtti szombat az önmegtagadásban kitűnt atyák ünnepe. Atanáz püspök a Szent Liturgián mondott homíliájában ezen szent atyák gondolataira hívta fel a figyelmet, amelyek rávilágítanak arra, milyen lelkülettel kell éljen és szolgáljon egy pap, egy jó pásztor. A szentelés is erről szól: „szentté tenni, szentté válni, mert az isteni kegyelem áldozópappá tud szentelni, meg is tud szentelni, méltóvá tud tenni a magasztos feladatokra. Az Úr arra vár, hogy félelmet nem ismerve szolgáljunk az Úrnak, szentségben és igazságban élve színe előtt minden nap.” ˗  mondta a püspök.

Atanáz püspök

Máté evangéliumának sorát idézve ˗ "Aki engem akar követni, tagadja meg magát!” ˗ fejtette ki a főpásztor, hogy „aki csak magát akarja megvalósítani, az nem lesz igazán jó pap. Aki önfeledt szeretettel adja át magát szolgálatának, aki áldozatot is szívesen hoz, és nem akar feltétlenül középpontban maradni: az lesz az Ige hiteles hirdetője. Mert a pap nem magáról és nem saját nevében beszél; Isten nevében beszél. A pap nem magát „futtatja”, hanem Isten előfutára: A pap életében Krisztusnak kell növekednie, s akkor ő csökkenhet, akár vissza is húzódhat bizonyos helyzetekben. Nem magát állítja középpontba az, aki Krisztus áldozópapja, hanem csakis Urát és Megváltóját. Az ő tekintetével szemléli a rábízottakat és mindazokat, akiket üdvösségre szánt a Teremtő. Ilyen pappá szeretnénk faragtatni Mesterünkkel Gergelyt is. Aki Pásztor is, és mégis alázatos, szelíd és hűséges bojtárja a jó Pásztornak.”

a templomban

Ennek hangsúlyozására fűzte hozzá Atanáz püspök Gergely testvér védőszentjének, Nisszai Szent Gergely szavait: "A Szentlélek hatása nagy és csodálatos dolgokat visz végbe. Az Ige ereje az maga, amely a papot is szentté és tiszteletre méltóvá teszi az áldás újdonságában, elkülönítve őt a közönséges tömegtől."

Atanáz püspök, Gergyely diakónus

A homília végén azt kérte a püspök, hogy az Istenszülő és minden szentek közbenjárására a pásztorok Fejedelme ajándékozzon békét és kegyelmet a most szentelendő papnak.

Pásztor Gergely

Az ünnepi szertartás végén az újszentelt áldozópap Atanáz püspöktől megkapta kinevezését szolgálati helyére: a Kányi Görögkatolikus Parókia és filiáinak ellátására, valamint a szomszéd parókus kisegítésére. Gergely testvér meghatódottan mondott ismét köszönetet mindazoknak, akik papi pályája elérésben segítették és bátorították őt a zsoltáros szavaival fohászkodva: „Vezess engem Uram a Te utadon és igazságodban fogok járni; Vigadjon az én szívem, hogy félje a Te nevedet!” (Zsolt 85,11)

További képek

 

Címkék