Pünkösd, hírek nélkül ...

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe a húsvét utáni 50. napon.

szivárvány

Pacsai János atya elmélkedését adjuk közre:

Pünkösd, hírek nélkül ...

Örömhír a mennyből; addig nincs hír, amíg nem döntesz!

A Szentlélek leereszkedése egy új időszak kezdete. A keresztény Pünkösd ünnepe teljes egészében megfelel annak a zsidó ünnepnek, amelyet szintén Pünkösdnek neveztek. A zsidók ezen a napon első terméseik egy részét ajánlották fel Istennek, annak emlékére, hogy Mózes megkapta a Sínai-hegyen a tíz parancsolatot, ami törvényként szabályozza az emberi életet.

A keresztény ünnep az apostolok munkájának gyümölcsére irányítja figyelmünket, amikor is a Szentlélek ajándékaival eltelve hirdették az Örömhírt amerre csak jártak, valamint arra, hogy ezen a napon született meg az Egyház. Az Egyház születése tehát Pünkösd napján történt a Szentlélek elküldésével és a Szentlélek ma is az Egyházban lakozik, és irányítja az Egyház életét és növekedését. A Szentlélek az alapzata az egész Egyháznak, az Egyház pedig Krisztus Teste. A Vigasztaló (Paraklétosz) a záloga annak, hogy Krisztus visszatérésekor az egész Egyház győzedelmeskedik és megdicsőül. E jeles nap megünneplése egészen az apostoli időkig nyúlik vissza.

A Szentlélek a Szentháromság első személye, aki az Atyától származik, aki a próféták által szólt hozzánk, aki Krisztus fogantatásánál jelen van, a Szentírás szerzője, vezeti és védi Krisztus Egyházát, amióta pünkösd napján életet ad. A Szentlélek az, Aki az egyház tagjait felruházza ajándékaival, megvilágosít és békességet ajándékoz. A Szentlélek életünk nagy vigasztalója és kegyelmével segíti elérni  életünk célját. Az egyház tagjainak alázatosan kell imádkozni, hogy a világ mozgása ne tereljen el minket az Egyháztól, hiszen a világban nincs üdvösség. A világnak élő emberekben fel kell ébreszteni a felismerést arra, hogy a legnagyobb lelki ajándék a keresztény hit.

Legmegnyugtatóbb számomra, hogy a Szentlélek küzd értem,nem hagy egyedül. Támogat és segít, beárnyékol a keresztségben, megpecsétel a bérmálásban, hogy végre én is szent legyek. Ez az én személyes Pünkösdöm! Amikor a Szentlélek kitépte szívünket a halál árnyékából akkor betölti fénnyel, hogy szívünk a Szentháromságos Isten trónja legyen. Ő az, aki belemerít minket Isten szeretetébe.

Ne engedjük, hogy a gyengeségünk pillanatai félrevezessenek minket! A Szentlélek most is árasztja ajándékait azok számára, akik mellette döntenek, vagyis hisznek, és gyakorolják az igaz hitet.

A katekumenek  minden évben ezen a napon is keresztelkedtek, s erre emlékezünk akkor, amikor a Liturgia folyamán énekeljük: „Akik Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek! Alleluja!”. A Szent Liturgia utáni vecsernyének különösen figyelemre méltó jelenete, amikor hosszan térdepelve könyörgést mondunk. Imádkozzuk el együtt: „Legszentebb Lélek, ki az Atyától származtál, és a Fiú által a tanítványokhoz eljöttél, üdvözíts minket, kik téged Istennek ismerünk, és irgalmazz mindnyájunknak! „ (Fényének 3. hang)