Papszentelés a Székesegyházban

Atanáz püspök Keresztelő Szent János születésének emléknapján szentelte pappá Varga Csaba diakónust a miskolci Székesegyházban.

Atanáz püspök, Csaba áldozópap

Csaba diakónus választott védőszentje Keresztelő Szent János. Születésének ünnepén, június 24-én vehette fel az egyházi rend áldozópapi szentségét Miskolcon.

kézelő felvétele

A próféta és előhírnök születése napján Izajás próféta második könyvéből idézett szakasszal Atanáz püspök a vigasztalás, mint a pap egyik küldetését állította a figyelem középpontjába: „Vigasztaljátok az én népemet” - kéri Isten azoktól, akiket meghív és megbíz a sajátos szolgálattal, mondta a főpásztor. Csaba testvér is ezt a karizmát kapta, hogy örömhírvivő legyen, vigasztalást adjon a szomorkodóknak, azoknak, akik nem látják a kiutat, elszigeteltek, vagy fenyegetettségben élnek. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez” - ismételte meg a főpásztor a Szentírás szavait. Azonban ez nem csak a templomi szolgálatra szóló felhívás, hanem az emberek között élve, a falut végigjárva, beszélgetve szívéhez szólva mindazoknak, aki az Isten vigasztalását várják. „A pap az, akit Isten vigasztalásul küld a nehéz helyzetben lévő emberekhez, hogy bátorítsa Őket, hogy örömhírt vigyen nekik akkor is, amikor beszennyezett lelkükkel már nem vennék észre a kiutat.” – mondta a püspök.

diakónusok az oltár előtt

Atanáz püspök mellett asszisztáló papok között hét, szentelésre váró diakónus szolgált együtt, egyikük Csaba testvér. A főpásztor mindannyiukhoz szólva kérte, hogy „mindazok, akik megbízatást kapnak az egyházi rend szolgálatára, mindazok, akik a Szentlélek kegyelmét kapják vigasztalásra, másokért is tegyenek szolgálatot.”, példaként állítva eléjük a nemrégen boldoggá avatott görögkatolikus püspökök életét, kiknek ereklyéivel gazdagodott Székesegyházunk.

Atanáz püspök, Varga Csaba

Varga Csaba eddig elsősorban Múcsonyban teljesített szolgálatot. Áldozópapként Baktakékre kapott helyettes lelkészi kinevezést az egyházmegye püspökétől. Kérjük az Istenszülő közbenjárását reá és családjára, hogy nyitott szívvel, segítő kézzel szolgálja az újszentelt a reábízottakat.

További képek

Címkék