Ózdon volt a Missziós kereszt

Az Egyházmegye viszonylag fiatal, és igazán missziós terülten elhelyezkedő görögkatolikus templomában is köszöntötték az eucharisztikus kongresszus jelképét november 2-5. között.

Missziós kereszt

Egyházközségnek, parókiának 1943-tól tekinthető az ózdi, annak ellenére, hogy görögkatolikusok korábban is éltek a városban. A háború után, 1948 októberére egyszerű kis templom is épült, Juhász János Dénes atya működése alatt. Azonban a hívők lelkesedése és ezzel együtt számuk is jelentősen csökkent a hetvenes évek végére. Újabb lendületet a közösség Obbágy Miklós atya szolgálata idején kapott. Miklós atya után dr. Kaulics László atyát nevezték ki parókusnak, aki „tudta mi vár rá. Templomot, parókiát és közösségi házat kell építeni, a hit mélyítésével gyarapítani a szépen felépített közösséget (…) Mélyen szántó homíliái felkeltették az érdeklődést a hívekben, Ózd határain túl is. Sok új hívő aktívan kapcsolódott be az egyházközség életébe” és vettek részt a szertartásokon. Időközben a közösségi ház, a parókia, sőt az új templom is elkészült 2000-re. Kaulics atya után mintegy öt éven át Orosz István vezette a közösséget. István atya "látókörbe hozta" Ózd városában a görögkatolikus egyházat, nagyon jó kapcsolatot ápolt a római katolikus testvérekkel és fölerősödtek a közösségteremtő rendezvények. Az „ötödik parókus”, Bodnár Dániel atya szolgálata alatt gazdag lelki programok és közösségi rendezvények jelzik a parókia életét (Forrás és idézet: Feczkó Sándor: Az ózdi gk. egyházközség hetvenöt éves története)

Bodnár Dániel

Ez utóbbi lelkipásztori feladathoz nagymértékben járult hozzá a Missziós kereszt fogadása az ózdi görögkatolikus templomban. A kereszt érkezésének délutánján Dani atya a családokat szólította meg; majd este a kereszthódolás kánonjait imádkozták. Október 3-án vasárnap Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke is ellátogatott Ózdra.

felolvasóvá avatás

A Szent Liturgia előtt Atanáz püspök felolvasóvá avatta Hevér Tibort, aki mostantól ebben a tisztségében segíti az oltárszolgálatot. Templomaikban vasárnap a magvető történetét olvasták fel. A homília elején püspök atya is az adott szakasz soraihoz fűzte magyarázatát (Lk 8,5-15): sikertelenség, kudarc sugárzik a példázat elejéből, csakúgy, ahogy mi is nap mint nap szembesülünk kellemetlen hírekkel, megvalósítatlan ígéretekkel. Azonban a példázat vége „egy mennyei hírt tartogat számunkra, néhány mag kikelt és százszoros termést hozott; a siker mértéke sokkal nagyobb a kudarcénál. A jó és a rossz küzdelmében világszerte erősebbnek látszik a rossz, és gyengének a jó. Valójában fordított a helyzet. A jó sokkal hatalmasabb, csakhogy az ő erői rejtve munkálkodnak; elsöprő, boldog győzelme később lesz nyilvánvalóvá. Végső soron Jézus szava – az elvetett mag – akkor bizonyul gyümölcsözőnek, ha Isten országa leplezetlenül megnyilvánul.” – mondta a püspök.

Atanáz püspök

„A keresztre feszített Krisztusba vetett hit széles körű misszióra indít. A hit sürget, hogy a szeretet valósuljon meg „nagyban” is: a kultúra, a gazdagság, a tudományok, a politika, a média, a sport, a környezetvédelem területén is. A közjó a teljes ember minden javát jelenti: az ember testi, lelki, biológiai és szellemi javát is, valamint ezek széles elérhetőségét.” – hangzott el a homíliában. Arra is fölhívta a figyelmet a püspök, hogy az élet gondjai, a pénzkereset vagy az élvhajhászás heve ne oltsa ki szívünkből a meghívást, az evangélium megélését. Itt a kereszt alatt kérjünk magunk számára is új ösztönzést hitünk megélésére és arra, hogy ezt az örömöt képesek legyünk tovább adni; lássák, rajtunk, hogy jó ma is Krisztus tanítványának lenni.

„A tiszteletre méltó kereszt előtt hódolva Krisztus föltámadását is magasztaljuk. A hajdani kivégzési eszköz nem a kudarc, hanem a diadal jelképe lett; hiszen ’kereszt által lett a világ öröme’. Legyen számunkra egy újraindulás nagyszerű eszköze a kereszttel való találkozás.” – mondta a hirrarcha.

Csókay András

Délután több mint háromszáz ember volt kíváncsi Csókay András professzor tanúságtételére. Az Idegsebészeti misszió Jézus imával című előadás bevezetőjében az észérvek felől közelítve világított rá Isten létére. Három legfontosabb kérdésre a tudomány sem tud választ adni, hiszen valójában ez is a teremtett világ részéhez tartozik. Nincs tudományos magyarázat arra, hogyan keletkezett az első sejt, hogyan lett az élettelen anyagból élő, valamint az emberi személy, a személyiség megjelenésre sem tud teljes körű választ adni a tudomány. Isten létét maga a tudomány bizonyítja a legjobban, mondta a professzor. Beszélt orvosmissziós munkáiról Nigériában, és természetesen a világsajtót is bejárt sziámi ikerpárt szétválasztó műtétek sorozatáról, a közben megtapasztalt személyes imaélményeiről és a közbenjáró imádság megtapasztalt erejéről. Mesélt a professzor arról is, hogy nemcsak ő, de muszlim orvostársai is hitük szerinti imával kezdtek hozzá a műtéthez. Óriási spirituális élménynek nevezte a Csókay András a több tízezer ember szinte egy időben mondott imádságának erejét, amit a két kislányért folytatott küzdelem mozgatott meg.

A kórus

Az esti vecsernye előtt a miskolci Hassler énekegyüttes adott koncertet Ózdon vasárnap.

November 4-én délelőtt javarészt az iskolások érkeztek hosszabb-rövidebb imádságra a templomba. A Szent Liturgiát Juhász Géza első helynök atya mutatta be, homíliájában elsősorban a bűnbánat fontosságára hívta föl a figyelmet. Délután Szarka József esperes az idősebb korosztálynak adott buzdító gondolatokat, kora este pedig Demkó Balázs atya tartott előadást. Ózd után a Missziós kereszt Edelényben folytatja országjáró körútját.

FÉNYKÉPEK (Palotai István)

Címkék