„Örvendezzen ma a magasságos mennyország"

Kázsmárkon ünnepélyes keretek között járultak szentáldozáshoz a hittanosok.

Endre atya és az elsőáldozók

„Örvendezzen ma a magasságos mennyország, a felhők örömet harmatozzanak.” (ünnepi sztihira)

Kovács Endre, parókus írása az ünnepről: 

Különlegesen szép ünnep volt november 21-én a kázsmárki  kápolnánkban.

Istenszülő templomba vezetése előünnepén, szombaton, a bűnbánat szentségében részesültek gyermekek és a családtagok. Vasárnap az ünnepnapon négy  fiatal először járult a szent Eucharisztia vételéhez.

az elsőáldozók

Az elmúlt év járványveszélye miatt  most ősszel  került sor erre a szép ünnepre. A nyár folyamán és az új iskolai év  hittanos napjain szépen készültek diákjaink a hitismeretekkel és az egyházi  életünk  minden lényeges, szokásos dolgaiban elmélyedni. Kedves segítség volt  az idősebb hívek képviseletében  Borbála néni szolgálata, aki  máskor is a fiatalabb  korosztály tagjaival mozgatja  a kápolna és a kis filiánk egyházi-lelki életét.

Köszönet a Mindenható Istennek, pártfogónknak, Szent Márk evangélistának, a kedves híveknek.

Az elsőáldozók nevében mondhatjuk a zsoltárossal:”Megszenteli hajlékát a Fölséges!”

 

Címkék