Örökkön örökké!

A hétvégén házaspárok számára tartottak lelki napot Sajópálfalán.

házaspárok lelki napja

Minden évben november elején tartanak lelki napot házaspárok számára Sajópálfalai Lelkigyakorlatos- és Zarándokházban. A szokásos módon, most is, a templomban mondott imaórával vette kezdetét a találkozó november 11-én. Idén Csejoszki Szabolcs atya, a Miskolci Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága elnökének meghívására Szabó Tamás érkezett előadóként, aki Nyíregyháza-Örökösföldön parókusként szolgál.

házaspárok lelki napja

Tamás atya előadásának címe: Örökkön örökké! Házasságunk küldetése a társadalomban és az egyházban. A házasságkötés szertartásának mozzanatain keresztül állította a figyelem középpontjába azokat a kulcsszavakat, amelyek a házasság lényegét hívattak kifejezni; köztük a hűség, a szeretet, a megbecsülés, a bizalom, a ráhagyatkozás szavai. Az előadó azonban rávilágított arra is, hogy ez nem pusztán egy idilli közösség vagy kapcsolat, a házasság küzdelem is, kihívás, szükséges hozzá a megbocsátás, a lemondásnak az a képessége, melyet közös boldogságunkért hajlandóak vagyunk megtenni. A házasság döntések sorozata, az első ünnepélyesen kimondott igen az alap, mellyel örökre mondott fogadalmat teszünk, ezt a döntésünket azonban szüntelenül a hétköznapok során is ki kell mondanunk. A házaspárok meg kell tanulják, hogy együtt van hivatásuk, hogy valami újat, azaz közösségét teremtsenek a házasságban.

Az előadásban felvetett gondolatok további megbeszélésével, elemzésével, vélemények és tapasztalatok cseréjével folytatódott a délutáni beszélgetés, kisebb csoportokban lelki atyák és püspök atya vezetésével. Ez utóbbira különösen szükség volt, hiszen a lelki napon igazán szép számmal érkeztek házaspárok, friss házasok, és jó néhány évtizede házasságot kötöttek is.

házaspárok lelki napja

Címkék