Online szakkurzus Papp Antal érsek életéről és munkásságáról

A „Tudás határok nélkül!” című projekt soron következő kurzusát ismét online tartották meg a miskolci szakkollégisták. Ez alkalommal az apostoli exarchátus első főpásztora, Papp Antal érsek munkássága volt a téma.

 Kárpátalja anno: Papp Antal görögkatolikus püspök  Marosi Anita | 2014.11.17., 10:01 | Kárpátalja anno Papp Antal munkácsi püspök (bal szélen) Miklósy István hajdúdorogi és Novák István eperjesi

Papp András parókus tartott szakkurzust a miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatóinak, a Nemzeti Tehetség Program „Tudás határok nélkül!” című projekt keretében. A három alkalomból álló online kurzus során mintegy 23 szakkollégista vett részt, az előadás-sorozaton a fiatalok Papp Antal görögkatolikus munkácsi püspök életét és munkásságát ismerhették meg.

fénykép

András atyát rokoni szálak is fűzik Papp Antal püspökhöz, talán ennek is köszönhető, hogy a programot igazán színvonalassá tette a fényképek, írásos emlékek, történetek és a vetített videó által. A szakkollégisták megismerhették Papp Antal püspök gyermekkorát, püspökké szentelését, a Miskolci Egyházmegye történetét és fejlődését, a miskolctapolcai Akropolisz épületéhez, vagyis a szakkollégiumnak is otthont adó diákotthonhoz való kapcsolódását. 

fénykép

A program célja a szakkollégisták keresztény identitásának megerősítése, történelmi ismereteinek bővítése és véleménynyilvánítási készségük fejlesztése volt a cél. András atya szakmai felkészültségének, előadásmódjának, szemléltető eszközeinek és a téma iránti szeretetének köszönhetően ez sikerült is.

A program a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-20-0003 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Szöveg: Levcsenkó Helga

Címkék