Ökumenikus imahét 2020

Dátum
Hely
Miskolc

Az Ökumenikus Imahetet 2020. január 19-26. között rendezik meg. Miskolcon az imahét közös záró alkalma január 25-én, a minorita templomban lesz.

plakát

Az imahetet a Krisztus-hívők egységéért. 2020. január 19. és 26. között rendezik meg. Az idei imahét anyagát máltai keresztény testvérek állították össze, amelynek központi igéje így hangzik: "...nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk..."(ApCsel 28,2) és "...igen emberségesen bántak velünk..."(ApCsel 28,2).

Málta a Földközi-tenger szigetállama a Földközi-tengeren. Területe mindössze 316 négyzetkilométer, fővárosa Valletta. Az ország  a Brit Nemzetközösség tagjaként 2004-ben az Európai Unióba is belépett. Az anyaszigethez tartozik a közeli Gozo szigete, amelynek területe 67 négyzetkilométer.

Málta és Gozo keresztényei minden év február 10-én együtt ünneplik a hajótörött Pál apostol szigetre érkezését, a 2020-as imahéten pedig a világ krisztuskövetői a máltai keresztényekkel együtt olvassák ennek a hajótörésnek a történetét.

Pál és útitársai a hajó személyzetével együtt Rómába tartottak a viharos tengeren. Az apostol még ebben a kritikus helyzetben is missziós lehetőségeket látott. A megpróbáltatásban nem esett pánikba, nem csüggedt el, hanem tudta: Isten kezében van. Ott is Istenhez tartozik. Istennek szolgál. Istenben bízik. Meg volt győződve róla, hogy Istennek mindennel, ami történik, távlati tervei vannak. Nem is titkolta ezt az apostol a sorstársai előtt, akik végül osztoznak Pállal a kenyéren is, a reménykedésben is. A máltai keresztény testvérek az isteni gondviselést hangsúlyozzák, amikor évente felidézik Szent Pál hajótörésének történetét.

A Máltára akkor érkezettek hajótöröttek voltak. A Pált és hajótörött társait befogadó – akkor pogány – máltaiak ismerték a szeszélyes tenger életet kockáztató viharait. Tisztában voltak akkori hajóépítés fogyatékosságaival is. Tudták milyen kiszolgáltatott helyzetben van egy hajó a viharban a sziget közelében.

Megértjük a máltai keresztények helyzetét. Amióta Málta szigete lakott, mindenféle, a tengerrel kapcsolatos jelenségnek részesei, átélői voltak.

Ezen az imahéten fontos lenne tehát, hogy minden igehirdető gondoljon az imahét központi üzenetére és ez legyen az iránymutatása embertársainkkal való kapcsolatunkban:”… nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk..."(ApCsel 28,2)

Az, hogy ma Máltán keresztények élnek, azt jelzi, hogy a hajótörött Pál és útitársai elfogadták a lakosok vendégszeretetét. Igyekeztek és tudtak is adni a máltaiaknak abból a hitből, reménységből, Jézus Krisztus szeretetéből, amely őket hordozta. Ilyen kölcsönös lehetőség ma a keresztények ökumenéje.

Az országos ünnepi nyitó istentisztelet a Budapesten, a Kálvin téri református templomban lesz 2020. január 19-én, vasárnap 18:00 órakor.

MISKOLCON az imahét első találkozásának helyszíne a  belvárosi evangélikus templom lesz (Hunyadi u. 8.) lesz, január 19-én 17.00. órától.

Az Ökumenikus imahét közös záró alkalma pedig a minorita templomban (Hősök tere) lesz január 25-én, szombaton, 17 órától. Igét hirdet dr. Ternyák Csaba római katolikus érsek, dr. Orosz Athanáz görögkatolikus püspök, dr. Fabinyi Tamás evangélikus püspök és Pásztor Dániel református lelkész.

Az imahét részletes programját  a miskolci templomokban a plakáton találják,  az imahét anyaga mellékletből letölthető.

Címkék
Csatolmány