Nyitva áll Isten új háza Mezőkövesden

Július 11-én szentelte föl Orosz Atanáz püspök az új görögkatolikus templomot Mezőkövesden.

templom

Május közepén, az akkor fennálló járványügyi helyzetben még csak jelképesen adta át a templom kulcsait Atanáz püspök Demkó Balázs atyának. Július 11-én, a Mezőkövesden újra szigorodott intézkedések megtartása mellett szentelte föl a Miskolci Egyházmegye püspöke az ikonosztázionnal is bővült templomot. olajkenés

„Sajátos helyzetben említjük föl Üdvözítőnk szavait, de ebben a sajátos helyzetben sem vagyunk magunkra hagyatva.” – mondta a a főpásztor. Beszédében a koronavírus okozta súlyos állapotból negyven nap alatt felgyógyult Mons. Derio Olivero, a lombardiai Pinerolo város püspökének tanúságtételét idézte föl Atanáz püspök, amely mély megtérésre és egyúttal hitéletünk elmélyítésére biztat bennünket: „az emberi életben a legfontosabb a hit és az igazán mély emberi kapcsolatok, minden más szertefoszlik”.

Atanáz püspök

A miskolci főpásztor a homíliában szót emelt a középkor egyik legnagyobb bizánci székesegyházának, az isztambuli Aja Szofia mecsetté alakítása ellen. Sajátos egybeesésnek tulajdonította, hogy éppen ezen a napon szentelődik fel újonnan egy kicsinyke bizánci templom, talán azokkal az imádságokkal, amelyekkel az I. Justitianus-kori, óriási Szent Bölcsesség Székesegyházat szentelték, és azokkal a fohászokkal, amelyek ott és azóta elhangzottak.

a templom

„Ez az egybeesés különösen is figyelmeztető és biztató számunkra, mert az ember, amikor imádkozik, nem csak saját nevében, hanem mások nevében, és másokért is imádkozik. Valahányszor ebben a kis centrális-terű, bizánci kupolás templomban imádkozunk, akkor fohászkodunk minden emberért, de különösen is a ránk bízottakért, a helyben lakókért; életükért, békességükért, egészségükért és imádkozunk a földkerekség népeiért, akik oly nehezen találnak vissza az igaz hithez. Folytatjuk azt az egyházi életet, amelyet a Szentháromság Egy Istentől kaptunk ajándékba, és amelynek középpontjában a mi Urunk Jézus Krisztus, Üdvözítőnk és Megváltónk műve áll. Továbbra is tiszteljük a szenteket, az ő megfestett ikonjaikat is, tiszteljük mindazt, amit egyházunk két évezred során hagyományosan tisztelt." – mondta Atanáz püspök és később hozzá tette; a templom megszentelését az emberek megszentelődése teszi teljessé.

hívek

A szertartáson a Mezőkövesden lakókért is végzett könyörgést a püspök, hogy legyen Isten hozzájuk irgalmas, kegyelmes és szabadítsa meg a várost a járványtól, és minden olyan megpróbáltatástól, amely az erőiket meghaladná.

A templomszentelés szertartásán Tállai András miniszterhelyettes, dr. Fekete Zoltán polgármester, valamint az építés munkálatokat az alapoktól a kulcsrakész állapotig lebonyolító Jánosik és Társai Kft. képviselői, és a római katolikus egyház szolgálattevői is részt vettek. A templom képállványának elkészítésére Kiss Mátyás mezőkövesdi iparművészt kérték föl, a díszítőelemek faragásai most készülnek. Az ikonokat Vajda Mihály diakónus festette, az épületet Viszoki Csaba Tamás tervezte. A templom oltárán, többek között, Boldog Romzsa Tódor ereklyéjét helyezték el. A mezőkövesdi az első olyan magyarországi templom, amit a kárpátaljai vértanú püspök oltalmába ajánlottak, akit épp egy templomszentelés után öltek meg a kommunista bérencek.

B. Romzsa Tódor

Mezőkövesd görögkatolikus közössége az Egri Szervezőlelkészséghez tartozik. A görögkatolikus hívek jelentős része a kisebb csereháti, valamint észak-borsodi településekről költözött a városba és környékére. Az új görögkatolikus templom Mezőkövesden a Szőlő utcában áll, azon a telken, amelyet mintegy három évvel ezelőtt a Miskolci Egyházmegye ingyenesen kapott meg az önkormányzattól. Az építkezés megvalósulásához Magyarország Kormányának pályázati forrása (EGYH-KCP-16-P-0115) jelentős mértékben hozzájárult.   

További képek

Címkék