Nunciusi látogatás egyházmegyénkben

A Szentatya személyes képviselőjével találkozott a Miskolci Egyházmegye papsága február 9-én.

Michael Wallace Banach

Michael Wallace Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa nyáron érkezett hazánkba, most először tett látogatást a Miskolci Egyházmegyében.

Atanáz püspök meghívására a papi rekollekción Őexcellenciája tartott előadást, melyen a papi hivatásról elmélkedett.

​Michael Wallace Banach, Atanáz püspök

Az elmélkedés bevezetőjében Ferenc pápa a betegek 31. világnapjára írt üzenetéből idézett: „Mindannyian törékenyek és sebezhetőek vagyunk; mindannyiunknak szüksége van arra az együttérző figyelemre, amely tudja, hogyan kell megállni, közel lépni, gyógyítani és felemelni.”

A pap is ilyen ember, aki a közelség, az együttérzés, és a gyengédség embere kell hogy legyen. Minden, amit a pap tesz, Jézus Krisztussal is összhangban van. A születéstől a halálig kíséri mindazokat, akiket szolgál, ehhez pedig a hit emberének kell lennie. A nuncius arra is felhívta a figyelmet, hogy a hitoktatásban és a közösségépítésben a papnak, mint az eucharisztia emberének, legjobb forrás a Szent Liturgia.

a rekollekción

„Papságunk egymással is összeköt minket”, mutatott rá az apostoli nuncius, ahogyan ez a latin rítusú papszentelés rítusában, a kézrátétel mozzanatában is megnyilvánul.

Végül a papokért ajánlotta Ferenc pápa első, A hit világossága kezdetű enciklikájában az Egyház és a hit Anyjához megfogalmazott imáját.

​Michael Wallace Banach

Michael Wallace Banach érsek másnap reggel a püspöki székház kápolnájában a püspök és munkatársai jelenlétében bemutatott szentmise után köszönt el egyházmegyénktől.

​Michael Wallace Banach és Atanáz püspök

Címkék