Nagyhét

A Virágvasárnap után kezdődő héttel a Húsvétot megelőző hétbe léptük.

pap az evangélummal

Nagyheti szertartásaink mindegyike a Húsvét előképe. Nagyhétfőn kezdődik Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése. Ennek előképe mindenekelőtt József. Ezen a napon tehát a boldogságos Józsefre, illetve az Úr által megátkozott és kiszáradt fügefára emlékezünk. József példája szerint tisztán kell élnünk, és a fügefa példájából okulva lelkileg mégis termékenynek kell lennünk. Nagykedden a tíz szűzről szóló evangéliumi példabeszédre emlékezünk. Jézus Krisztus Jeruzsálembe menet ezt a példabeszédet mondta el tanítványainak. Arra oktat bennünket, hogy legyünk mindig éberek és készek az igazi vőlegénnyel való találkozásra, jócselekedeteinkkel és még inkább az irgalmasság tetteivel. Nagyszerdán az isteni ihletésű atyák rendelkezése szerint arra a parázna nőre emlékezünk, aki az Urat illatszerekkel megkente nem sokkal kínszenvedései előtt.

A Miskolci Székesegyházban hétfőtől szerdáig az esti, előre megszentelt áldozatok liturgiáján Horváth Tamás atya tartott lelkigyakorlatot. Elmélkedéseiben ikonjaink ábrázolásait értelmezte, hogyan vezetnek bennünket jelképeik a Húsvét értelmének felismeréséhez. Nagyszerdán a betegek szentségében részesülhettek azok a hívek, akik erre felkészültek.

Horváth Tamás

Nagycsütörtökön Atanáz püspök végezte a Nagy Szent Bazil liturgiát. A szertartáson antimenzionokat is szentelt, a vászonkendők tasakjába Flórusz és Laurusz vértanúk ereklyéit helyezte el, melyek oltárokra kerülnek majd Egyházmegyénkben. A liturgián olvasott evangéliumban az utolsó vacsora eseményei idéződnek fel. Ekkor Jézus legnagyobb szeretetét bizonyította tanítványai felé, mondta homíliájában a püspök. A mi Urunk, Jézus Krisztus végtelen alázatára emlékezünk, ahogyan Jézus megmossa apostolainak lábát; a legmélyebb szolgai alázatban tett szolgálatot, különbséget nem téve tanítványai között. Így állított példát elénk, hogy mi is, kivétel nélkül, egyaránt szeressük embertársainkat a „jókat a jóságukért, a rosszakat pedig azért, mert nagyon rászorulnak erre a szeretetre”, fogalmazott a főpásztor. Ennek emlékezetére a liturgia végén Atanáz püspök is a lábmosás szertartásában tizenkét ember lábát mosta meg. Az esti szertartáson olvasott evangéliumokkal Jézus Krisztus szent szenvedéseire emlékezünk.

Orosz Atanáz

Nagypéntek Jézus kereszthalálának emléknapja. A legnagyobb böjt és gyász ideje. Több templomban hagyomány a szent sír őrzése. Nagyszombaton egész nap a Székesegyház ajtaja nyitva áll az imádságra betérni akarók előtt.

A Székesegyház részletes szertartási rendjéről honlapunkon, vagy az alábbi linken keresztül is tájékozódhatnak.

További képek

Címkék