Nagyböjti üzenetek

Akárcsak a vak, szívemből kiáltom feléd: adj világosságot lelki szememnek, Isten Fia! (Előesti vecsernye 2. sztihirája)

keresztrefeszítés ikon

2023. március 20.: Ne fordítsd el orcádat, a te szolgádtól, mert szorongattatom, gyorsan hallgass meg engem! (Előesti prokimen Zsolt 68,18)

2023. március 19.: Minden lehetséges annak, aki hisz. (Mk 9,23)

2023. március 18.: A vámos imáját kiáltom feléd, Krisztus: légy irgalmas hozzám és üdvözíts engem!( Előesti előszenteltek liturgiája sztihira)

2023. március 17.: Az erős az Úr félelmébe veti bizalmát, s ezzel hagy békés támaszt gyermekeinek is.( Péld 14,26)

2023. március 16.: A te előképed Mara vizét hajdan megédesítette, legszentebb Kereszt, te pedig tedd édessé az én önmegtartóztatásomat, Krisztusnak dicshimnuszokkal tisztelt keresztje! (Utrenye, háromódás kánon tropárja)

2023. március 15.: Zengjél szent dalt, egész földkerekség, mikor látod a hódolatra kitett keresztet, melyen Krisztus függött, s a gonosz lélek kapott sebet. (Utrenye, háromódás kánon tropárja)

2023. március 14.: Alázzuk meg testünk szenvedélyeit az ételek megvonásával és az élvezetek elkerülésével; öleljük át híven a kereszt fáját! (Vecsernye, Uram tehozzád u. 2. sztichira)

2023. március 13.: Ó, Szent Kereszt ereje, melynek látása égeti a gonosz szellemeket és lerajzolása azokat elűzi! (Vecsernye, Uram tehozzád u. 3. sztichira)

2023. március 12.: A paradicsomkertben hajdan a fa lemeztelenített, mert a róla ízlelőkre az ellenség halált hozott. De a keresztfa az emberekre az élet köntösét adta. (Utrenye, Sokirgalmú utáni kathizmálion)

2023. március 11,: Állhatatosan türelmesnek kell lennetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. (Zsid 10,36)

2023. március 10.: Az egyenes lelkű embereket megmenti igaz voltuk, a törvényszegők viszont saját csapdájukba esnek. (Péld 11,3)

2023. március 9. A gyűlölet irigységet szül, akik viszont nem keresik a civódást, azokat szeretet borítja. (Péld 10,12)

2023. március 8.: Az érettünk keresztre feszítettel együtt megfeszíttetve mindnyájan adjuk halálra testünket böjtöléssel, imádsággal és könyörgéssel! (Utrenye, kánon III. óda)

2023. március 7.: Vigadjunk böjtöléssel és szent énekkel ujjongjunk, mert imáinkból minden szenvedély ellen erőt merítünk. (Utrenye, kathizma)

2023. március 6.: Szenvedélyeimre tékozoltam el az Istentől kapott életet, Uralkodóm, s bűneim szörnyen ostoroznak. Hozzád folyamodom: könyörülj meg rajtam, kérlek! ( Utrenye, kánon tropárja VI. óda után)

2023. március 5.: Önmegtartóztató módon élt a bajnokok serege, s minket is hozzásegít, hogy az önmegtagadás pályafutását akadálytalanul elvégezhessük. Ők még a stadionban is bátran hirdették Krisztust. Utrenye, József szerzetes négy ódás kánon tropárja VII. óda után

2023. március 4.: Gyógyítsd meg lelkem idült szenvedélyeit, könyörületes Uram, s méltass engem arra, ó Jóságos, hogy a böjt idején megjavulva szent szenvedéseid igaz tisztelője legyek, és szakítsak minden gonoszsággal! Utrenye, Szent kereszt kánon tropárja V. óda után

2023. március 3.: Az Úr keresztje előtt leborulva ezt kiáltsuk: Üdvözlégy élet fája, halál elpusztítója! Üdvözlégy, a világ örvendezése, enyészet megszüntetője! Üdvözlégy, mert hatalmaddal a gonosz lelkeket szétszórod. (Előesti vecsernye Uram, tehozzád... utáni sztihira)

2023. március 2.: Hozzád esedezem és kérlek, tépd ki lelkemből a keserves szenvedélyeket, s a bűnbánat mézével édesítsd meg elmémet, és nyilváníts engem drága kínszenvedésed tisztelőjévé! Előesti vecsernye Uram, tehozzád... utáni sztihira

2023. március 1.: Az ifjakat hajdan a böjt megedzette, s az írás szerint a tűz lángjánál erősebbé tette. Böjtölj ezért te is, szegény lelkem, gyújtsd föl magadban az Úr szeretetét! Előesti vecsernye 2. sztihirája

2023. február 28.: Bocsássuk meg testvéreinknek vétkeiket, hogy mi is bocsánatot kaphassunk bűneinkre, mert csak ekkor lehet énekelnünk: Igazodjék fel a mi imádságunk, mint a tömjénfüst színed elé, Uram! Előesti vecsernye 1. előverses sztihirája

2023. február 27. A böjt második hetét most ünnepélyesen kezdjük meg, napról-napra megtartván azt, testvérek, a teszbi Illéshez hasonlóan tüzes szekeret készítvén magunknak, a négy főerényből. Előesti vecsernye 7. sztihirája

2023. február 26.: Krisztus képét újra visszakapta az Egyház, örvendezik és ujjong fiaival együtt, mert győzelmi ajándékként kapta tőle, az igaz hit jeleként. Utrenye, kánon I. óda

2023. február 25.: Jertek mindnyájan, vértanútisztelők, ünnepeljünk a Lélek vígságában, mert Tivadar vértanú titokzatos asztalt készít, örömre derítve minket, ünnepkedvelőket. Előesti vecsernye 2. sztihirája

2023. február 24.: Az éj elmúlt, közeleg a nappal s világosság derül fel a világra. Ezért az angyali rendek magasztalnak, és dicsőítenek téged, Krisztus Istenünk. (137.o) Utrenye, kánon V. óda irmosz

2023. február 23.: Böjtben megtisztulva isteni erények szekerén szárnyaljunk elménkkel a mennyei magasságok felé és zengjük: Áldjátok az Urat az Úr összes művei! Utrenye, kánon VIII. óda

2023. február 22,:Keresztre emelkedéseddel felemeltél minket is, bűnbeesetteket, Krisztus. Emelj föl engem is, ki a bűn szakadékába zuhantam. (Utrenye, kánon VIII. óda)

2023. február 21.:Tedd töredelmessé szolgáid szívét és fogadd el istenfélelemmel mondott imáinkat, add meg nekünk, hogy a böjt pályafutását jól végezzük! (Utrenye, kathizma)

2023. február 20.:Lelkesen kezdjük el a böjti idő pályafutását mindnyájan, s vigyünk erényeket zsenge áldozati ajándékul az Úrnak! (Utrenye, kánon I. óda)

Címkék