Ministránsok Sajópálfalán

Az ifjú ministránsok minden évben tartanak találkozót Sajópálfalán. Az idei összejövetelen már a római nemzetközi zarándoklatra is készültek.

papok és ministránsok az oltár körül

Egy rövid élménybeszámoló a résztvevőktől:

Május 26-án szombaton, Béres Gábor atya fogadott minket Sajópálfalán a kegytemplomnál, ahová összegyűltek egyházmegyénk ministránsai mintegy 75-en, hogy egy lelkileg is megerősítő napot tölthessünk el Isten és egymás társaságában.

nagybemenet

 A találkozó fél tízkor Szent Liturgiával kezdődött, melyben Fedor Péter atya a ministránsok angyali hivatására és felelősségére igyekezett felhívni figyelmünket. Ezután Jármi Zoltán atya a ministráns élet és nyári római zarándoklat között vont párhuzamokat előadásában, melyet követően Béres Gábor atya, a nap és a római zarándoklat szervezője osztott meg fontos információkat a nyári nemzetközi ministráns találkozóval kapcsolatban. A templomi programot a kötetlenebb együttlét ideje váltotta: a fiatalok két csoportra oszlottak, az egyik csapat a falu sportpályáján métázott, másik fele pedig Kiss Attila atya vezetésével egy rövid túrán vehetett részt.

métázás

A jól megérdemelt és igen ízletes ebédet követően a kegytemplomban a Paraklisszal és Gábor atya búcsúzó gondolataival zárult a találkozó: „a nap örömeivel és kegyelmi ajándékaival térjünk haza otthonainkba, hogy saját közösségünkben Isten dicsőségére, a hívek lelki üdvére és saját becsületünkre végezzük oltárszolgálatunkat. Jó volt megtapasztalni, hogy egyházmegyénk minden szegletében lelkes ministránsok szolgálnak az oltárnál, és hogy az együvé tartozást mennyire megerősíti a közös feladat szépsége.” Ez a nap tovább mélyítette mindnyájunkban az oltárszolgálat fontosságának és nemességének érzését, annak az örömét, hogy az szentélyben állva a kerubokat mindnyájan nem csak titkosan, de tevékenységünkkel kimondottan is ábrázoljuk.

FÉNYKÉPEK