Minden papi életnek stációnak kell lennie - Templom és papszentelés volt Tiszabereken

Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök a felújított tisztabereki templom szentelésének ünnepén szentelte pappá Halász György diakónust március 24-én.

Halász György

"A stáció, egy megálló, a töltekezés helye, mint a templom a keresztény ember életében: oda betérünk, hogy megpihenjünk, erőre kapjunk, bátorítást, vigasztalást nyerjünk, s úgy induljunk tovább utunkon."- mondta Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök a felújított tisztabereki templom szentelésének ünnepén, melynek keretében Halász György diakónust is pappá szentelte a főpásztor március 24-én.

Egy egész település ünnepelt a márciusi vasárnapon:  egy felújított templom megszentelését és búcsúját, valamint a falu szülöttjének pappá szentelését kísérték figyelemmel a tisztabereki lakosok. Az esemény olyan jelentős volt a majd’ 700 lelkes község számára, hogy a református hívek a lelkész vezetésével szintén bekapcsolódtak a Szent Liturgiába. Ezt a hármas ünnepet tisztelte meg jelenlétével Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Román István kormánymegbízott, megyei képviselők, polgármesterek, közéleti személyek.

körmenet

A Szent Liturgiát Szocska A. Ábel a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke celebrálta, mellette az oltár körül főhelynöke, dr. Papp Tibor atya, a házigazda, Kiss Andor esperes, a kerület papsága és meghívott görögkatolikus lelkipásztorok szolgáltak. A kormánytámogatás segítségével, kívülről rendbe hozott kis templomot Ábel püspök szentelt vízzel hintette meg, majd a kereszt alakban megjelölt kapun bevonult az ünneplő közösség.

Ábel püspök szentelvízzel hinti meg a templom falát

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntőjében üdvözölte az egyház építkező tevékenységét, melyet az állam szívesen támogat. „Az egyház és állam elválasztása nem jelentheti az egyház és a társadalom szétválasztását. Hiszen egyszerre vagyunk tagjai az egyházunknak és polgárai a hazánknak. A kettő harmonikus együttműködése a járható út – mondta. Az egyházi intézmények minőségi feladatot látnak el, olyan pluszt adnak az oktatáshoz, szociális ellátáshoz, a kultúrához, amit más nem tud adni, s amikor a szoros értelemben vett hitéleti feladatát látja el az egyház: mindannyiunk lelkét emeli fel, mindannyiunkat jobb emberré tesz.”

Semjén Zsolt

Felidézte az ország és egyházépítő Szent István munkálkodását, aki megyéket és egyházmegyéket alapított, melyek ezer éve állnak. Az ő példáját követve kell valamennyiünknek kis Szent Istvánokként tevékenykednünk, építkeznünk az élet azon területén, ahová a Gondviselés állított minket.

Halász György

Szent Lukács Evangéliumából a templom címünnepét adó jelenetet, Szűz Mária örömhírvételét olvasta fel a papjelölt Halász György diakónus, majd Ábel püspök homíliája következett. „Az Isten időnként különleges módon tekint az emberekre” – mint ezen a többszörös ünnepen, melyen, a kereszthódoló vasárnapon a kereszt a templom közepére került, a római katolikusok keresztutat járnak, melynek állomási stációk. A főpásztor a stáció szó használatát, jelentésrétegeit boncolgatta: a legelső, római katonák által használt őrállomás jelentéstől a 18. századi irodalomban használatos vendéglátó helyen át a mai, átvitt értelmezéséig.

Ábel püspök

„A stáció, egy megálló, a töltekezés helye, mint a templom a keresztény ember életében: oda betérünk, hogy megpihenjünk, erőre kapjunk, bátorítást, vigasztalást nyerjünk, s úgy induljunk tovább utunkon.” A papszentelés előtt álló Halász György diakónusnak útravalóként mondta a püspök: „Légy az emberek számára olyan pap, akihez ha betérnek az emberek, vigasztalásra, töltekezésre, erőre kapnak, s az Evangélium tanítása által bátorítva nyugodtan mennek tovább. Minden papi életnek stációnak kell lennie – a másik ember földi és mennyei javát szolgálva, mások segítségévé válva” – zárta gondolatait.

papszentelés

A szentelés után, a szertartás végén Ábel püspök szentelési ajándékként egy keresztet ajándékozott György atyának. Kereszttel ajándékozta meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest és Kiss Andrást, a Megyei Közgyűlés tagját is hálája jeléül.

Ábel püspök, háttal Semjén Zsolt

Az újszentelt pap másnap, március 25-én mutatta be primíciáját, első Szent Liturgiáját a tisztabereki templomban, majd megkezdte papi tevékenységét a Miskolci Egyházmegyében, Sátoraljaújhelyben, hiszen Halász György atyát a nyíregyházi megyéspüspök Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök szolgálatára bocsátotta három évre.

Forrás és fotók: Nyíregyházi Egyházmegye

Címkék