Milan Stipić lett a horvátországi Kőrösi Egyházmegye püspöke

Ferenc pápa szeptember 8-án kinevezte a bizánci rítusú horvátországi Kőrösi Egyházmegye püspökévé Milan Stipić atyát, aki ugyanebben az egyházmegyében előzőleg apostoli adminisztrátorként tevékenykedett a széküresedés idején

Milan Stipic

Milan Stipić 1978. december 28-án született Bosanski Noviban (ma Bosznia-Hercegovina). Az általános iskola elvégzése után jelentkezett a zágrábi kisszemináriumba. 1997-ben folytatta tanulmányait a zágrábi teológiai karon a helyi papnevelő intézet növendékeként.

2003. október 18-án szentelték a Kőrösi Egyházmegye papjává.

Parókusi szolgálatot teljesített Kašt és Radatovići egyházközségeiben. 2007-től archipresbiter (a latin rítusú esperesi funkciónak felel meg – a szerk.) és a dalmáciai görögkatolikusok lelkipásztori ellátásáért felelt. 2012 és 2019 között Jasztrebarszka parókusa volt. 2019. március 18-án kinevezték a Kőrösi Egyházmegye sede vacante kormányzójává, miután a Szentszék elfogadta Nicola Kekić megyéspüspök lemondását. 2020. szeptember 8-án a Szentatya az egyházmegye püspökévé nevezte ki.

A horváton kívül beszél oroszul és ukránul.

Fordította: Dobos András

Fotó: Livio Marijan/grkatke.sk

Címkék