Mikor imádkozzunk Zsoltárokat?

Nagy Szent Atanáz levele a zsoltárok értelmezéséről ma is a zsoltárimádkozók épülésére szolgál, sőt a zsoltárok mindennapi imádságainkká is válhatnak.

Nagy Szent Atanáz (www.etsy.com)

Nagy Szent Atanáz Markellinoszhoz intézett levele a zsoltárok értelmezéséről különösen is nagy tekintélynek örvendett a szentírási bevezetők és kommentárok sorában. Ez a mű ugyanis nemcsak levélként, hanem magában a Szentírásban maradt ránk. A görög Biblia V. századi alexandriai kódexében ez a levél formában megírt traktátus a Zsoltároskönyv előszavát képezi. Az alexandriai pátriárka az ókori retorika egy közismert fogásával nem a maga nevében fejti ki a Zsoltároskönyv használatának elveit, hanem minden mondanivalóját „egy öreg szerzetes” ajkára adja, „aki igen alaposan tanulmányozta az Írásokat”, és így akarja a fiacskájaként megszólított olvasóval is „közölni azt, amit ő mondott el a kezében tartott zsoltároskönyvről”.

Szent Atanáz idején a szerzetesek elsősorban a Zsoltároskönyvvel foglalkoztak. A szerzetesi életben ugyanis a zsoltározás nemcsak a közösségi vagy személyes imádság tartalmát és formáját adta meg, hanem egyfajta iskolává vált, amelyben ki-ki előrehaladhat és fölveheti a harcot a gonosz lélek ellen, hogy végül is Krisztussal egyesülhessen.

Nagy Szent Atanáz atyánk Markellinoszhoz intézett leveléből a zsoltárok értelmezéséről

"Csodálattal szemlélem Krisztusban vállalt elszántságodat, Markelinosz barátom, hiszen a jelenlegi megpróbáltatást is, még ha sokat is kell szenvedned attól, jól viseled el, és az aszkézist sem hanyagolod el. Érdeklődtem Felőled attól, aki a leveledet hozta, hogy vagy most a betegséged elmúltával, s megtudtam, hogy a teljes Szentírás olvasására szántad el Magadat, s hogy különösen is gyakran olvasgatod a zsoltárokat, s igen nagy gonddal igyekszel felfogni minden egyes zsoltár értelmét. Ezért megdicsérlek, s egyébként magam is nagy szeretettel kötődöm ehhez a könyvhöz, akárcsak az egész Szentíráshoz. Ilyen érzésekkel telve fordultam egy öreg szerzeteshez, aki igen alaposan tanulmányozta az Írásokat, és most Veled is közölni akarom azt, amit ő mondott el a kezében tartott zsoltároskönyvről. Elmondott szavai nekem tetszenek, és igen meggyőzőnek hatnak."

A levél folytatásának egyes részletei a  Gondolatok menüpontban, valamint a mellékletben találhatók.

1. A Zsoltárok - mintegy összefoglalói a Szentírásnak

2. "A zsoltárokban viszont világos szavakkal le van írva, hogy miképp kell elviselnünk a szorongattatásokat"

3. Zsoltárok mindenféle lelkiállapotra

Címkék
Csatolmány