Méltónak lenni…

Püspöki katekézis a miskolci Romzsa Tódor Szakkollégiumban

Atanáz püspök

A Romzsa Tódor Szakkollégium ebben az évben az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében hitéleti programot szervezett 2020. október  7-én.  Az előadó Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke volt.

Atanáz püspök

Püspök atya az Evangéliumból kiindulva az utolsó vacsora szavait, történéseit ajánlotta újbóli átgondolásra a fiataloknak. Főleg János evangéliumából vett lábmosás történetét, hiszen,  - ahogy püspök atya említette - ez a mozzanat a legfiatalabb apostol feladata lett volna. Ezért is maradt meg János apostolnak az emlékében Jézus cselekedete.

A legszorosabb kapcsolat Isten és Ember között olyan, mint a szőlő és szőlővessző kapcsolata. Ahogy János evangélista leírja ebben a folyamatban az Isten kérését, hogy „maradjatok meg szeretetemben” ebben a szeretetben való megmaradásnak a kifejezése az Eucharisztia megélése – fogalmazott püspök Atya.

csoportkép

Balajti Mária szakkollégista a következő élményét  írja le:

Az elmúlt időszakot szemlélve láthatjuk, mekkora vágy ébredt egy orvosságra, ami segít a betegeken, véget vet szenvedéseiknek és megmenti őket a haláltól. Az emberek féltik szeretteiket , féltik egymást és féltik magukat. Hol és mikor kerül elő a csodaszer, amely mindenkit megment?

A halhatatlanság orvossága Isten Fiának ajándéka, az Egy Kenyér, az Eucharisztia.

Jézus világosan kijelenti: „Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok az én testem a világ életéért.”

Az előadást hallgatva egyre több helyen pillanthattunk a megígért szentségre. Minél tovább hallgattuk püspök atya szavait, minél tovább elmélkedtünk rajtuk, annál közelebb került hozzánk.

A program csúcspontja az utolsó vacsorán történt események szemlélése. Magának a szentségnek az alapítása. Számomra ez jelenti a lényeget. Ugyanis itt a valóságos Istennel találkozunk. Életem legfontosabb pillanatai ezek, mikor a szentmisében átváltoztatott áldozatban részesülhetek. Mert aki részesül az Eucharisztiából az örökké él!

A program a Nemzeti Tehetség Program támogatásával az NTP-SZKOLL-19-0014 számú projekt keretében valósult meg.

 

Címkék