Megjelent az „Orcád világossága” című kiállítási katalógus.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a magyar görögkatolikus egyházat bemutató egyházművészeti és történeti kiállítás nyílik „Orcád világossága” címmel a pesti Vigadóban 2021 augusztusában. Elkészült a kiállítás katalógusa, amely közel 250 egyházművészeti alkotást és 26 tanulmányt tartalmaz.

a könyv borítója

Az 52.  Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a Görögkatolikus Metropólia püspökei és szakmai bizottságai úgy döntöttek, hogy számos más esemény, egyházi, közéleti és kulturális aktivitás mellett,  a magyar görögkatolikus egyházat egy átfogó egyházművészeti és történeti kiállítás keretében mutatják be. A görögkatolikus egyház a sokszínű katolikus egyházon  belül is olyan sajátosságokkal bíró sui juris egyház, amelynek történelme, és a katolikus egyház keretein belül megtett egyedi fejlődési útjának tapasztalatai,  tanulságai a jövő egyháza szempontjából fontos építőkövekké válhatnak. Fontos lehetősége egyházunknak a kongresszuson való megjelenés kiállítás formájában is.

A kiállítás koncepciójának kialakítása számos szakmai, teológiai és identitás kérdést felvetett. Azt a közel 400 éves történelmi utat szerettük volna bemutatni, amit a keleti egyház közösségei a Rómával történt egység kinyilvánítása után végigjártak.

A kiállítás tervezésével párhuzamosan elkezdődött a kiállítás tárgyait bemutató katalógus szerkesztése.

A most megjelent katalógusban  szereplő közel 250 egyházművészeti alkotáson, liturgikus tárgyon, levéltári és könyvészeti dokumentumon keresztül jól kitapintható, szemlélhető a változás folyamata és annak egyedisége. A keleti és nyugati egyházi és kulturális centrumoktól távol a mai Közép-Kelet Európában élő görögkatolikus egyházak, köztük a magyar görögkatolikusok, a 17-19.században egy sajátos un. „Kárpát-vidéki” egyházi művészetet, kultúrát hoznak létre. A bizánci rítus liturgikus keretei által meghatározott művészeti tradíció helyi változata alakult ki az évszázadok alatt. A magyar görögkatolikus közösségekben végbemenő társadalmi, etnikai, nyelvi változásfolyamatok, a sokféle kulturális hatás lenyomataiként állnak előttünk az itt bemutatott tárgyak.

A katalógusban tizenhat szerző huszonhat tanulmánya mutatja be ezt a folyamatot illetve egy-egy részterületet valamint a kiállítás előkészítéseként folyó restaurálási és kutatási munkák eredményeit. Görögkatolikus egyházunkhoz kapcsolódóan ilyen gazdag, időben és térben széles merítésű anyag még nem került publikálásra. A kötet magyarországi és külföldi egyházi és világi múzeumokban, könyvtárakban és levéltárakban valamint egyházközségeinkben megtalálható tárgyakat és dokumentumokat egyaránt bemutat. Magyar nyelvű kötetben először kerül publikálásra az Eperjesi Állami Levéltárban néhány éve megtalált un. uniós dokumentum.

A katalógus címe, „Orcád világossága” arra a forrásra kíván utalni, ami kelet és nyugat találkozási pontjain máig megőrizte és fenntartotta a görögkatolikus egyházat. A kötet tanulmányaiból és a közel 250 darab tárgyleírásból együtt bontakozik ki a keleti identitás, valamint a kelettől és nyugattól eltérő, a kettő között megélhető, lehetségessé váló másfajta történelmi út.

A budapesti Műcsarnokba tervezett kiállítás a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszus halasztása miatt elmaradt. A kiállítás eredeti koncepciójának lenyomataként a kiállítás katalógusát vehetjük kezünkbe.

2021. augusztusában megváltozott tartalommal a pesti Vigadóban  nyílik meg „Orcád világossága” című bemutatkozó kiállítás, melyet reményeink szerint már szabadon tudunk megtekinteni.

A kötet 1000 magyar és 500 angol nyelvű példányban jelent meg. Megvásárolható a görögkatolikus kegytárgyboltokban és online a szentatanazbolt.hu webáruházon keresztül.

Szöveg: Szabó Irén, fotó: P. Tóth Nóra

Címkék