Megérkezett a Missziós kereszt Tiszaújvárosba

A Missziós Kereszt október 22-25. között tartózkodik a tiszaújvárosi görögkatolikus templomban

Missziós kerszt

Jelképes időben, a kilencedik imaóra idejére érkezett kedden a Missziós kereszt a tiszaújvárosi görögkatolikus templomba. Az evangélium szerint ezen órában történt Krisztus kereszthalála.

Késő délután a Lautitia kórus hangversenyét hallhatták a templomba érkezők. Utána Demkó Balázs, egri szervezőlelkész mondott tanítást a Missziós kereszten elhelyezett szentek életéről. A nap imádságai a Szent Kereszt tiszteletére tartott esthajnali istentisztelettel értek véget a templomban.

Jeviczki Ferenc

A missziós kereszt látogatásának másnapján a sajópálfalai esperesi kerületből is sokan eljöttek a délelőtti Szent Liturgiára, a kerületi esperes, Jeviczki Ferenc atya meghívására, aki egyúttal tiszaújvárosi parókusként teljesít szolgálatot. Október 23-án egyházunk Szent Jakab apostolra, „az Úr atyjafiára” („testvérére”) emlékezik, tiszteletére az un. Szent Jakab-liturgiát mutatta be az esperesi kerület papsága. Ezt a liturgiát tartják az egyik legősibb hagyományú eucharisztikus szertartásnak, az első századi Jeruzsálemből. Az ősegyház első „püspöke” az Úr rokona, Szent Jakab volt, innen származik az elnevezés. Sajátos dallamvilága van ennek a szertartásnak, sajátos szövegezéssel és több olvasmány is van benne, amelyet a templom hajójában mondanak el, többnyire a néppel szembe fordulva.

a liturgián

A püspök a Szent Jakab-liturgiában leggyakrabban elhangzott fohászt emelte ki a homília elején: „emlékezzél”. A nemzeti ünnepünkkel egybeeső emléknapon az elhunyt hősökről is megemlékezünk. „A görögül ránk maradt ószövetségi könyvben, a makkebeusi levélben egyértelmű tanúságtételt olvasunk arról, hogy Makkabeus Júdás áldozatot mutattatott be az elesett hősökért, mert hitte, hogy ez az áldozatbemutatás hasznos számukra. „Szent és üdvösséges gondolat a halottakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneiktől” (2Mak 12,46). De nem csak szabadságharcosokról, forradalmárokról emlékezünk meg, hiszen Szent Jakab liturgiája, mint a szentföldi Jeruzsálemből ránk maradt liturgia emlékeztet minket arra, hogy ott feszítették keresztre Jézus Krisztust. A Missziós kereszt jelenlétében egészen a Golgotáig tekintünk, megemlékezünk az üdvgondozás nagy tetteiről; a Megváltó kereszthaláláról, föltámadásáról, mennybemeneteléről, mindarról, amit üdvösségünkért végbevitt.” – mondta Atanáz püspök.

a liturgián

A főpásztor Szent Jakab apostol intelmeire is fölhívta a figyelmet: a legfontosabb a szabadság törvényének megismerése és szívünkbe bevésése. Aki ezt teszi jó úton halad. Jakab apostol az, aki fölrázta az ősegyház lelkiismeretét; hogy Jézus Krisztus a szegények és mindnyájunk megváltója. Ez ránk nézve is fontos üzenet: személyválogatás nélkül fogadjuk be a közénk érkezőket. Egyházunk missziója ezen múlik, hogy be tudjuk-e fogadni körünkbe a legszegényebbeket is és tudunk-e számunkra megfelelő helyet biztosítani akár templomunkban is.” Majd imádságainkat kérte a püspök a missziós kereszt körbemenetelének további napjain, azért hogy közösségeink szeretettel befogadó, nyitott közösségek legyenek.

az énekkar

„Utcai harcok helyet mai görögkatolikus keresztényeknek sokkal fontosabb az utcai szeretet gyakorlása” – hangsúlyozta a püspök. „Kétségtelen hogy a ma ünnepelt hősök lelkületére is szükség van, elsősorban hősiességükre. De napjainkban hősies az a keresztény is, aki fölveszi a harcot súlyos visszaélésekkel szemben, az az anya, aki kedvezőtlen diagnózis ellenére is vállalja magzatát, vagy az a nevelőszülő is, aki vállalja a legszegényebb helyzetben született gyermek hosszú távú nevelését. Ezekre a hősökre is szükségünk van.” – állapította meg Atanáz püspök.

Juhász Géza

A tanítás végén püspök atya az egyik legrégebbi, közelünkben, feltehetően Boldván íródott magyar homília, a Halotti beszéd utolsó soraival ajánlotta figyelmünkbe és Isten kegyelmébe az elhunytakat, hősöket, akiket szívünkben hordozunk, és akikre példaként a mai napon emlékezünk. „Imádjuk Urunk Isten kegyelmét e lelkekért, hogy irgalmazzon őnekik, és kegyelmezzen, és bocsássa minden bűnüket! - És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: kyrie eleison! (Uram, irgalmazz!)

A délután folyamán dr. Papp Miklós tartott előadást a templomban. Csütörtökön is tovább folytatódik az Egyház zsolozsmája, a liturgikus nap szertartásai, majd este római katolikus szent mise is lesz, benne Chavvakula Lourduraju SVD, indiai származású atya tanúságtételével.(Részletes program a linken található.) A keresztet 25-én bocsájtják útjára Tiszaújvárosból Sárospatakra.

FÉNYKÉPEK

Címkék