Más nyelvet beszélni, és egy Istenben hinni

Háromalkalmas angol nyelvű bibliaismeret kurzust szerveztek a Szakkollégiumban.

a kurzuson

" A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói és munkatársai 2021.november 11-én, 18-án, és 25-én egy háromalkalmas angol nyelvű bibliaismeret kurzuson vettek részt. A program helyszínéül a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon szolgált. A megvalósult gazdag, élményekkel teli programot Makkai Marianna Ágnes három fő témakör köré építette fel, melyekben több változatos melléktéma szerepelt.

Első alkalommal a részvevők az Ószövetség és Újszövetség tagjainak, prófétáinak neveivel, a tízparancsolattal, angol zsoltárokkal, valamint blog készítéssel ismerkedhettek meg. A nevek magyar és angol nyelv szerinti különbségéről, az egyes személyek Bibliában elfoglalt helyéről, cselekedeteiről bontakoztak ki hosszabb beszélgetések, és merültek fel érdekes kérdések. Ezek megválaszolásakor a közösség egymást fejlesztő ereje, a kurzus előadójának témában való jártassága és szakértelme segítette a hallgatók lelki fejlődését. A feladatok megoldása közben több ismeretlen angol kifejezéssel találkoztak a résztvevők, melyek jelentését közösen átbeszélve, szókincsüket is magasabb szintre emelhették. A blog bejegyzés készítése segített fejleszteni a részvevők kreativitását, és ezzel kikapcsolódást is nyújtott a hallgatóknak.

a kurzuson

Utunkat folytatva a Biblia angol nyelvű világában előkerültek a hamarosan esedékes karácsonnyal kapcsolatos, a megtestesülés és a még később várható húsvét, Jézus kínszenvedése témakörök is. Ezzel hangolódva az ünnepekre és a már elkezdődött adventi időszakra. Az üdvtörténeti események nevének összekapcsolása a definíciókkal és időrendi sorrendbe tétele közben a résztvevők megtalálták a közös hangot, és egy kellemes beszélgetés bontakozott ki. A hallott szöveg értése, „Christ is risen”, kreatívan járult hozzá az angol kiejtés fejlesztéséhez. A feleletválasztós kérdések segítették a fiatalok döntéshozatalának, önállóságának fejlesztését adott időkeretek között, ebben a megadott bibliai személyiségek és a hozzájuk tartozó idézetek megvitatása egy-egy hosszabb metódust vett igénybe, mely végül a hallgatók kommunikációs kifejező készségének fejlődését eredményezte.

Harmadik alkalommal már a korábban megszerzett tudást felhasználva a részvevők Bibliai történetek csoportba sorolását végezték el aszerint, hogy csoda vagy példabeszéd az adott idézet. Ezáltal érdekes diskurzusokat kezdtek különböző témákban, így bepillantást nyerhettek egymás nézőpontjába, és a különböző értelmezési, értékrendi metódusokba, ezzel jobban megismerve egymást. Mindemellett előkerült a tékozló fiú, és a kánai menyegző története is. Végül, de nem utolsó sorban, pedig a Miatyánk soraival is megismerkedtek a hallgatók angol nyelven, ezzel erősítve a szakkollégisták keresztény identitásának gyarapodását.

A foglalkozás célját elérve fejlesztette a hallgatók szakirányú nyelvi készségeit, javította szókincsüket idegen nyelven, és mindemellett kellemes időtöltésként is szolgált, mely hozzájárult a közösség intellektuális és csoportos fejlődéséhez.A tréning interaktív volt, érdekes és mindenekelőtt rendkívül hasznos a szakkollégisták angol nyelvi fejlődése szempontjából. Köszönjük Makkai Marianna Ágnesnek, hogy tudásával gazdagította és segítette a fiatalokat. A program az NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg."

Ladányi Réka, szakmai megvalósító

logók

Címkék