Máriapócs 15 éve Nemzeti Kegyhely

A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriumán a Magyar Katolikus Püspöki Kar 2005. december 1-jén Máriapócsot Nemzeti Kegyhellyé nyilvánította. Ennek ünnepélyes bejelentésére december 3-án Máriapócson történt.

balról Béres Miklós atya

XVI. Benedek pápa ezen alkalomra rendelt személyes küldöttjeként Erdő Péter bíboros, budapest-esztergomi érsek – a püspöki kar számos tagjának jelenlétében – elhelyezte a restaurált kegyképen azt az arany koronát, melyet a Szentatya a november 23-i általános kihallgatáson áldott meg. A kegykép előtt elmondott imájában a bíboros hazánkat és egyházunkat a Pócsi Istenszülő oltalmába ajánlotta, majd a Szentatya megbízásából apostoli áldásban részesítette a jelenlévő papokat és híveket.

a Szentatya

A kegyképen elhelyezett arany koronát azokból a gyűrűkből és nyakláncokból öntötték, melyek évtizedeken át a kegyképre helyezett textilkendőt díszítették. A restaurálás után a kendőt nem helyezték vissza, a kegykép azóta minden részletében látható.

püspökök

A következő év májusában a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely a betegek és gyógyítók hagyományos zarándoklatát immáron nemzeti zarándoklatként hirdette meg.

Szerző: Véghseő Tamás atya

Címkék