Magas rangú állami elismerésekben részesültek egyházmegyénk tagjai

Magyarország köztársasági elnöke, Áder János a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. Egyházmegyénk két papja részesült kitüntetésben; a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta meg Orosz István atya, a Magyar Arany érdemkereszt polgári tagozata elismerésben részesült Szónoczky János atya és Barta József István, az edelényi iskola intézményvezetője.

tisztikereszt

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat létrehozásában, illetve a  hátrányos helyzetűek, a  fiatalok és a családok felkarolásában vállalt szerepe, valamint a görögkatolikus egyház értékeit a hazai és határon túli magyar közösségekben képviselő szolgálata elismeréseként dr. Seszták István Pál, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynökének Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta.

Seszták István

A magyar görögkatolikus közösségeket évtizedek óta szolgáló lelkipásztori tevékenysége, valamint szépirodalmi témájú ismeretterjesztő írásai elismeréseként dr. Legeza József, a  Budapest-Újpesti Görögkatolikus Parókia parókusa, a  Görögkatolikus Szemle havilap egyik alapítója részére szintén a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományoztak március 15. alkalmából.

Legeza József

Szintén ezt a kitüntetést kapta meg Orosz István atya, Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója, akit a határon túli magyarság körében végzett elkötelezett szolgálatáért, valamint a  hazai görögkatolikus hívők összefogását szolgáló, kiemelkedő közösségépítő munkájáért ismertek el.

Orosz István

Ugyancsak a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült dr. Papp Miklós, a  Hajdúdorogi Főegyházmegye parókusa, a  Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Morálteológiai Tanszékének tanszékvezető főiskolai docense. Miklós atyát két évtizedes lelkipásztori szolgálatáért, közérthetően megfogalmazott morálteológiai útmutatásaiért, valamint közösségépítő, élet- és családvédő tevékenységéért ismerték el.

Papp Miklós

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta meg dr. Papp Tibor atya. A Nyíregyházi Egyházmegye főhelynökét az újonnan alapított egyházmegye intézményi rendszerének kialakításában és bővítésében vállalt szerepéért, több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálatáért, valamint a  papi hivatást népszerűsítő, nagy hatású hittanári munkájáért ismerték el.

Papp Tibor

Pásztor Bazil Tibor nyugalmazott görögkatolikus esperes-parókus is a díjazottak között szerepel. Bazil atya a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést a maradandó közösségek létrehozása, valamint az egyházi épületek fejlesztése és igényes felújítása iránt elhivatott, több évtizedes lelkipásztori és tanítói szolgálata elismeréseként kaphatta meg.

Pásztor Bazil

A Magyar Arany érdemkereszt polgári tagozata elismerésben részesült Szónoczky János Mihály atya. A  Miskolci Egyházmegye nyugalmazott görögkatolikus papja, a  Magyarországi Ruszinok/ Rutének Országos Szövetségének elnökhelyettesét a Magyarországon élő ruszin közösség összefogásában, illetve képviseletében vállalt szerepéért, valamint kultúrájának ápolását és széles körű népszerűsítését szolgáló tevékenységéért ismerték el.

Szónóczky János

Magyar arany érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült a hátrányos helyzetű gyermekek oktatása és tehetséggondozása érdekében kreatív pedagógiai módszerek alkalmazásával végzett munkája elismeréseként Barta József István, az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője.

Barta József

Gratulálunk a díjazottaknak, Isten áldását kérjük életükre, további munkájukra! 

Szerző: Görögkatolikus Metropólia

Címkék