Legidősebb nővérünk hazatért

Kisfalusi Ilona Mária Klavéria nővér temetése 2018. november 2-án 13.30 órakor kezdődik a viszlói görögkatolikus templomban.

gyászjelentés

Temetése 2018. november 2-án, Viszlón lesz, melynek pontos időpontjáról később adunk tájékoztatást.

Legidősebb nővérünk hazatért: Kisfalusi Ilona Mária Klavéria 1924-2018

Kisfalusi Ilonka néni tizennégy gyermekes, görögkatolikus vallását gyakorló, istenfélő családból származott. Édesapja évtizedekig a viszlói görögkatolikus egyházközség harangozója volt, így Ilonka és testvérei együtt nőttek föl a pap gyermekeivel.

Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus idején 14 éves volt. Amikor Viszló felnőtt lakossága különvonattal Budapestre zarándokolt, akkor Margit nővérével otthon maradt, hogy a parókus atya gyermekeire vigyázzon. Nagyon megszerették egymást, barátságuk az élete végéig is tartott, rendszeresen látogatták haláláig.

17 éves korában, 1941-ben belépett a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek rendjébe, ahol a Mária Klavéria nevet kapta – a feloszlatás veszélye miatt csak 1949-ben tett első fogadalmat, majd 1953-ban tett titokban örökfogadalmat. A szerzetesrendek feloszlatása után a rakacai majd viszlói parókián dolgozott. Bátyja, Kisfalusi János főesperes atya mellett 3-4 ember munkáját végezte. Dolgozott a takarékpénztárban, a parókia állatait (tehenek, baromfik...), kertjét ellátta, de ha látogató érkezett, akkor rövid időn belül finom étket varázsolt az asztalra. Emellett hitoktatott – a rakacai cigányok is nagyon hallgattak rá, szerették és tisztelték. Jó példát mutatott a falujában: sokat dolgozott, és mellette a legtöbbet imádkozók közé tartozott. Több Rakacáról származott pap neki is köszönheti a hivatását, hivatástudatát. Bátyja halála után fő mozgatórugója lett a viszlói görögkatolikus egyházközségnek. A szertatások szervezése, az anyakönyvek őrzése, a közösség összetartása mellett, még 90 éves korában is ő volt az első, aki krumplit ültetett a faluban.

Abban az évben született, amikor a Szentszék megalapította a Miskolci Apostoli Exarchátust. A 90. évfordulóra – a vele egyidős Csiszárik János főesperes atyával együtt – az Exarchátus legnagyobb kitüntetését kapta.

91 évesen, 2015-ben beköltözött a Kalocsai Iskolanővérek budapesti, Mária utcai otthonába, ahol a halála előtti utolsó hetekig is rendszeresen részt vett a közösség szertartásain.

Kisfalusi Ilona Mária Klavéria

2017-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – megyéspüspöke ajánlására – neki adományozta az azévi Szent Erzsébet rózsája-díjat. Veres András püspök atya példaként állította őt mindannyiunknak, hogy emberi életünkben nekünk is egyetlen cél az kell legyen, hogy Isten szándéka szerint tudjunk szeretni.

Fedor Péter