„Krisztus születik, dicsőítsétek!”

Egyházunkban november 15-én kezdődött a Karácsonyt megelőzi böjti időszak. Orosz Atanáz püspök elmélkedése az alábbiakban olvasható.

ikon

„Krisztus születik, dicsőítsétek!”

Bizánci egyházunk már tíz napja tartja a „karácsonyt előkészítő böjti” időszakot, melynek során visszatérnek bizonyos ünnepi imák. A Ménea című zsolozsmáskönyv novemberi és decemberi kötetéből szívesen idéznék néhány liturgikus imát, amely a görögöknél már most, november vége felé is karácsonyra utal. Kezdhetnénk a sort azzal a ma egy hete elhangzott imával, amely kijelöli a következő hónap egész programját:

„A mindenség Alkotója, a Teremtő és Uralkodó kimondhatatlan jóindulatával lehajlott, és látta, hogy amit saját kezével alkotott, elbukott. Mivel jóságos természetű és irgalmas, megkönyörült rajta, és úgy látta jónak, hogy legszentebb újjáteremtéssel és önmaga kiüresítésével helyreállítsa. Azért a tisztaságos Szűz Máriát a titok közvetítőjévé teszi, és szántszándékkal magára veszi belőle a mi természetünket..” – A karácsonykor közénk jövő Isten mutatkozik közöttünk, mintha neki magának volna szüksége ránk. Micsoda megbecsülés!

A héten már háromszor is énekelhettük a karácsonyi katavászia első szavait, amelyeket az egyik legkorábbi bizánci karácsonyi szentbeszéd, Nazianzi Sz. Gergely 38. beszéde ihlette: „Krisztus születik, dicsőítsétek, Krisztus a mennyből jő, menjetek elébe! Krisztus a földön van, emelkedjetek!” Nem elég tehát ölbe tett kézzel várakozni, hogy „mennyből az angyal” az ölünkbe pottyanjon, hanem nekünk is mennünk kell Krisztus elébe, s emelkedett lélekkel kell készülődnünk a békesség Istenének eljövetelére.

Kifejezett utalások is elhangzottak ebben a csodálatos himnuszban a születés titkára, mint például az 5. ódában: „Ki a békesség Istene és az irgalmasság Atyja vagy, leküldted nekünk a nagy Szövetség békeosztó angyalát...” vagyis Krisztust. Ahogyan Szent Pál Apostol is újra meg újra a békességet emlegette Krisztus eljövetelének fő ajándékaként: „Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol levőknek…” De ezért a békességért a magunk részéről is meg kell tennünk mindent, hiszen Jézus épp erre a helyzetre mondta: Ha áldozni mész, és „ott eszedbe jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, hagyd áldozati ajándékodat az oltár előtt, menj, békülj ki előbb felebarátoddal, aztán térj vissza!” A Jessze törzséből fölsarjadt vessző bennünk is meg akar születni, de ma már csak ott jöhet világra, ahol békesség van a földön s jóakarat az emberek között. Kerüljünk tehát minden durva és sértő szót! Törekedjünk a békességre!

+ Atanáz

Címkék