Közös munkával a közösségért

Sárospatakon a közösségi személetformálás jegyében indult program. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonására épülő program céljai között a felelősségtudat és tolerancia fejlesztését is megfogalmazták.

fűnyírás

A sárospataki görögkatolikus parókia feladatának érzi a városban lakó hátrányos helyzetű fiatalok fölzárkóztatását. Ezen célkitűzés indította útjára azt a programot, melynek során a közösségi személetformálás jegyében, közös munkával és fejlesztő foglalkozásokkal igyekszünk megteremteni a tolerancia és békés egymás mellett élés alapjait.

szemétszedés

Célunk kialakítani ezekben a gyermekekben a felelősségtudat érzését, amely során képessé válnak arra, hogy a rájuk bízott értékkel felelősséggel törődjenek. Sajátjuknak érezzék lakó környezetüket és ez által óvják épségét. Ebben a tevékenységben pedig közösség alakul ki, amely egymást segítve tesz saját környezetéért.

kézműves foglalkozás

A program első részeként a halászhomoki közösségi téren és környékén a résztvevő gyerekek szemetet szedtek, sepregettek, füvet nyírtak. Ezt követően, a hívek adományaiból írószer csomagot, képességfejlesztő foglalkoztatókat osztottak ki a szervezők. Ezt követően a templomban kézműves foglalkozás vette kezdetét, majd énekkel és zenével zárták a programot.

zenélés

A résztvevő gyerekek szívesen vettek részt mind a munkában, mind pedig a foglalkozásokon és várják a következő alkalmat.

Forrás: sarospatak.hu