Köszönet a szeretetotthonok példamutató helytállásért

A Miskolci Egyházmegyében két helyszínen biztosított az idősek bentlakásos ellátása. Az elmúlt időszak rendkívüli áldozatvállalással is járt - az intézményekben dolgozóknak személyesen mondott köszönetet Atanáz püspök.

a dolgozók

Az intézmények fenntartója, Orosz Atanáz püspök elismerésének és nagyrabecsülésének adott hangot a sátoraljaújhelyi és ózdi szeretetotthonokban dolgozó munkatársaknak.

oklevél

A járványügyi intézkedések most már lehetővé teszik - szigorú szabályok betartása mellett - az idősek látogatását. A főpásztor június 25-én a sátoraljaújhelyi, július 3-án pedig az ózdi otthonba látogatott, hogy személyesen mondjon köszönetet helytállásukért: „Aggódva és imádsággal gondoltunk a szeretetotthon lakóira és dolgozóira. Halával telt szívvel és az elismerés hangján mondok köszönetet áldozatos vállalásaikért, amelyek lehetővé tették, hogy túléljék gondozottjaink ezt a nehéz időszakot.”

a képolnában

Az intézmények vezetői úgy látták biztosítva a fertőzés terjedésének megakadályozását, hogy az otthonokat teljesen lezárták, maguk a dolgozók sem hagyták el az intézmények területét. A hivatalos és kötelező intézkedési tervek mellett sajátos munkarendet és egyéb helyi szabályokat is be kellett vezessenek.

konténerszállás

Sátoraljaújhelyben, a szükséges izolációs terek kialakítása okán, a beköltöző dolgozók elhelyezését konténerszállásokkal vált szükségessé kiegészíteni az otthon parkjában. Úgy szervezték át a karantén idejére a műszakokat, hogy mindenkinek jusson megfelelő pihenőidő is. Egyes munkálatokat - takarítás, portaszolgálat – pedig mintegy pluszként kellett megoldaniuk, hiszen a karanténban majdnem feleannyian látták el azokat a feladatokat, amelyeket más körülmények között több ember végez. Itt kéthetes váltásban, másfél hónapon át, a nap huszonnégy óráját töltötték benn a dolgozók a gondozottakkal együtt, tudtuk meg az intézmény vezetőjétől, Freiné Stumpf Henriettától. Az ellátottak épületen belüli érintkezéseit is igyekeztek szűkíteni, például a közös ebédlő használatának mellőzésével, még ha az étkeztetés így plusz feladatokkal járt együtt.

Damjanovics József, F-né, Stumpf Henrietta

Ózdon tizennégy dolgozó vállalt olyan karantén-munkát önkéntesen, amellyel összesen harminckilenc napon át, mondhatni együtt éltek az ellátottakkal. Fárasztó volt ugyan ez a Húsvét harmadnapjától május 21-ig terjedő időszak, sőt fokozott munkaterhet is jelentett saját családjuktól távol, de hatalmas türelemmel és alázattal végezték mindennapi feladataikat, hogy az eddig megszokott ellátást biztosítani tudják.

Atanáz püspök

Mit éreztek ebből az ellátottak? – kérdeztük Matula-Németh Anitát, az ózdi intézmény vezetőjét, aki szintén vállalta az önkéntességet. „Az volt számukra eleinte szokatlan, hogy a dolgozók nem járnak haza, valamint hogy egy-egy dolgozó olyan munkát végez, amit korábban nem tapasztaltak; például a vezető gondozó, vagy a terápiás munkatárs éjszakázik, fürdet, etet, felszolgál. Pár nap után azonban már mindenkinek természetes volt, hogy azt látják; mindenki ott tevékenykedik, ahol szükség van rá.” Nehézséget inkább a rutinban történt változások, a család látogatásának hiánya jelentett számukra, hiszen még csomagot sem fogadhattak tőlük.

Nagy elismeréssel szólt a kötelező fertőtlenítésre kivonult Honvédség is a két Szent Anna Szeretetotthonban tapasztalt rendről, tisztaságról, a jól működő rendszerről.

a dolgozók

A bevezetett intézkedések, az önkéntes karantén vállalása, a csapatmunka és a dolgozók helytállása Isten gondoskodó szeretetével elérte célját; az intézményeket elkerülte a vírus; ellátott és dolgozó sem kapta el a betegséget, és remélik, hogy egy második hullám sem ér el bennünket.

Címkék