Kitüntetés átadás és diakónusszentelés Kárpátalján

Luscsák Nílus püspök ünnepi kitüntetést adományozott Csejoszki Szabolcs és Makkai László atyának, a Munkácsi Egyházmegye számára nyújtott karitatív tevékenységük elismeréseként.

a kitüntetés

A Munkácsi Egyházmegye ősi gerényi rotundája a magyar görögkatolikusok szempontjából jeles eseménynek volt tanúja 2022. október 14-én, a Julián-naptár szerint Istenszülő oltalmának ünnepén.

Szűkebb pátriánk legősibb templomának búcsúünnepén Luscsák Nílus, a Munkácsi Egyházmegye főpásztora ünnepi Szent Liturgia keretében kitüntetést adományozott Makkai László atyának, valamint Csejoszki Szabolcs atyának a Miskolci Egyházmegye áldozópapjainak. Előzetesen a kitüntetéseket jóváhagyta Atanáz püspök atya is, aki áldását adta Nílus püspök úr előterjesztésére. A Szent Liturgián diakónussá szentelte még a Főpásztor Virág Szabolcs alszerpapot, Péterfalva szülöttét.

Demkó Ferenc, Luscsák Nílus, Makkai László

László atya epigonátion viselésének jogát kapta Nílus püspöktől, Szabolcs atya pedig aranyozott keresztet, elismerésül azért a szolgálatért, amelyet Krisztus Egyházáért végeznek, különös tekintettel a Munkácsi Egyházmegye számára nyújtott karitatív tevékenységükért, amellyel a háborús események miatt szenvedőknek és a belső menekülteknek segítettek. Szabolcs atya a kitüntetést később veszi át, elfoglaltsága miatt nem tudott az ünnepségen megjelenni.

Az Úristen áldását és Boldog Tódor püspökünk közbenjárását kérte életükre és munkájukra egyházmegyénk Főpapja.

A kitüntetést püspök úr Szent Liturgiában, a kisbemenet során adta át László atyának.

Kívánjuk, hogy a békesség Istene segítse az újszentelt Szabolcs diakónust valamint László és Szabolcs atyákat további szolgálatukban!

 

Demkó Anikó

Kárpátalja

 

Címkék