Kettős ünnep Szikszón

Kettős ünnepként emlegették a szikszóiak november 17-t. Orosz Atanáz püspök a Szent Liturgián az elkészült ikonosztáziont szentelte meg, és az újonnan megválasztott képviselő testület is ekkor tett ünnepélyes esküt.

templobelső

Az Istenszülő születésének tiszteletére szentelték fel a szikszói görögkatolikus templomot két évvel ezelőtt. A templom építésekor a szentélyt és a hajót elválasztó ikonosztázion állványzatát beépítették, a templomszentelés idejére azonban csak a két legfontosabb, az Istenszülőt és Jézust, mint bírót ábrázoló ikonok kerültek a helyükre. A közösség jószívű adományainak jóvoltából azonban most már szinte teljes díszében áll az ikonosztáz; a bizánci hagyományoknak és szabályoknak megfelelő elrendezésben a prófétákat és az ünnepeket ábrázoló képekkel. Az ikonok mindegyikét dr. Janka Gábor atya festette, a most készülőben lévő királyajtóval és a két diakónus ajtóval válik teljessé majd munkája.

képek

„Az elkészült ikonosztázionra méltán lehetünk büszkék; nagyon különleges hangulatot kelt a templomba belépő számára. Emellett azért is büszkeség, mert az elkészült harminckét ikon másfél hét alatt „talált gazdára” – tudtuk meg Moldván Tibor parókus atyától.

Atanáz püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia erre a vasárnapra küldött körlevele kapcsán tért ki homíliájában a képviselő testület kánonjogban is megfogalmazott feladataira, köztük kiemelve a karitatív tevékenységeket is.

képviselő testület

A liturgián ünnepélyesen fogadalmat tett tagoknak egyfelől megtiszteltetés, hogy bekerültek a parókia képviselő testületébe, másrészt felelősség is, hiszen példaként kell álljanak a hívek előtt, az egyházközségért végzett munkában és lelki életük terén egyaránt.

FÉNYKÉPEK

Címkék