Kétoldalú ökumenikus püspöki találkozó Aszódon

A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa és a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház püspökei 2019. február 4-én, immár harmadik alkalommal találkoztak.

Szocska Ábel, Orosz Atanáz, Kocsis Fülöp

Idén a megbeszélés helyszíne az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiuma volt, amelynek könyvtárában imádkoztak és beszélgettek az egyházi vezetők.

​ökumenikus püspöki találkozó ​

A gyülekezet templomának és az intézménynek a megtekintése után a találkozó Luther Márton által szerkesztett litániával indult, amely az evangélikus Gyülekezeti Liturgikus Könyvben is megtalálható. Egyebek között ez az imádságos könyvet kapták ajándékba a görögkatolikus püspök atyák.

​ökumenikus püspöki találkozó

A testvéri és baráti légkörben zajlott beszélgetésben a püspökök áttekintették az egyházaik működésében mutatkozó hasonlóságokat és különbségeket, illetve kitértek az ökumenikus kapcsolatokra és az egyes intézmények működésének kérdéseire is. Erre vonatkozóan az alábbi közös nyilatkozatot fogalmazták meg:

„Mi, a magyarországi evangélikus és görögkatolikus püspökök, kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy oktatási intézményeinkben tanuló diákjaink, szociális intézményeinkben élő gondozottjaink, illetve az ezekben dolgozó munkatársaink felekezeti meggyőződését és hovatartozását kölcsönösen tiszteletben tartjuk, irányukban felekezetváltást támogató tevékenységet nem folytatunk.”

Ennek kapcsán kifejezték abbéli meggyőződésüket, hogy sokat segítene az egyházi intézmények hatékony lelki munkájában, ha más felekezetek vezetői is ezt az álláspontot képviselnék.

​ökumenikus püspöki találkozó  ​

A későbbiek során az egyházi kórházak, kórházlelkészek, nyugdíjrendszerek ügyeinek áttekintése után a lelkészképző intézmények kapcsolatáról, egy lehetőség szerinti találkozóról is esett szó. Ezeken kívül érintették a kormánnyal való kapcsolattartás formáját, hangsúlyozva az együttműködés és a felekezeti szolidaritás fontosságát.

Az ökumenikus püspöki találkozót útiáldás zárta. A következő bilaterális találkozót a tervek szerint 2020 elején érdemes megszervezni.

Címkék