„Keressétek először az Isten országát és az ő igazságait” – Demkó Balázs atya papi jubileuma

Úrszínváltozás ünnepén köszönthettük Balázs atyát papszentelésének 25. évfordulóján Egerben.

Demkó Balázs

Régi jó barátja, Elek Antal atya a következő fohásszal kezdte prédikációját: „Uram nyisd meg ajkaimat, s szám a Te dicséretedet fogja hirdetni”. Az Úrszínváltozást elbeszélő evangéliumi szakaszt megvilágítva vette számba Balázs atya Istentől eddig megkapott ajándékait. Köztük a Szentírás és a szentéletű atyák tanításának szeretetét és a szolgálathoz társul kapott feleségét.

Elek Antal

Antal atya visszaemlékezett azokra a huszonöt évvel ezelőtti kérdésekre és bizonytalanságokra is, amelyek azóta mind megválaszolásra kerültek és megoldódtak. Így vált igazán valósággá az a gondolat, amelynek szellemében megkezdte papi szolgálatát Demkó Balázs szervezőlelkészünk. „Keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,33) A szentelési jelmondatot kibontva folytatta: „Ki keresi bizonyíthatóan Isten országát és igazságait? Egyértelműen a szentek. A papnak ugyanezt kell tennie. Az elismerést majd Isten adja meg érte. S nemcsak keresni kell az Isten országát, hanem élni is kell a szentek által megfogalmazott igazságokat!”

 A templomban

A paptársaival  – Juhász Géza helynökkel, emődi szervezőlelkésszel, Thodory Ferenc sajópetri-i parókussal és Elek Antal szombathelyi szervezőlelkésszel – bemutatott ünnepi Szent liturgia végén Balázs atya a hívekhez fordulva az evangélium követését, a szent életű atyák életpéldáját és az imádság fontosságát hangsúlyozta. Az eddigi papi szolgálatáért érzett háláját kifejezve, további imákat kért saját magáért és a közösségért is.

A hívek nevében Dr. Lőrincz György, a képviselő-testület elnöke köszöntötte Balázs atyát, párhuzamot vonva a gyümölcsszentelésre hozott és az Egri Szervezőlelkészségben eddig termett gyümölcsök között.

A korábbi szolgálati helyek (Nyíradony, Mezőladány, Rudabányácska, Rakaca) képviseletében érkezett hívek az egriekkel együtt ünnepelték Balázs atyát.

Laskay Anna

Címkék